monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă- Creșterea competitivității CLINCA DENTARĂ SRL prin diversificarea activității

Comunicat de presă

Data: 28.05.2020


Creșterea competitivității CLINICA DENTARĂ SRL prin diversificarea activității

 


SC CLINICA DENTARA SRL, cu sediul în str. Tudor Arghezi, nr. 2, Zalau, str. Tudor Arghezi, nr. 2, ap. 2, jud. Salaj, Municipiul Zalău, jud. Sălaj, cod postal 450054, România, a implementat proiectul cu titlul „Cresterea competitivitatii CLINICA DENTARA SRL prin diversificarea activitatii”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 111541.

Valoarea totală a proiectului este de 1,266,393,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 922,006,68 lei.


Valoarea finanțării din FEDR este 783,705.68 lei, iar din bugetul național este de 138,301.00 lei.

Proiectul s-a implementat în Cluj-Napoca, Strada OBSERVATORULUI, Nr. 1-3, Bloc OS 1, Ap. 90, Judet Cluj, pe o durată de 26 luni, în perioada 16.04.2018 – 29.05.2020


Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unei investiții inițiale în cadrul societatii CLINICA DENTARA SRL prin diversificarea productiei unei unitati existente efectuandu-se produse (ghiduri chirurgicale si proteze dentare) care nu au mai fost realizate ex-ante in cadrul locatiei de implementare a proiectului (Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 1-3, OS 1, ap. 90, jud. Cluj). Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiective specifice ale proiectului au fost:


1.  Diversificarea producției societății CLINICA DENTARA SRL prin introducerea unor produse (ghiduri chirurgicale si proteze dentare) care nu au fost anterior fabricate de către societate în unitatea vizată de investiție, produse care vor fi developate prin intermediul achizitiilor de active tangibile/intangibile din perioada de implementare a proiectului.

2. Creșterea competitivității societății CLINICA DENTARA SRL pe piața de producție națională și internațională prin: certificarea ghidurilor chirurgicale si a protezelor dentare; certificarea și implementarea sistemului de management ISO 9001, implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participarea la un târg internațional în calitate de expozant, activitati vizate a fi derulate in perioada de implementare a proiectului.

3. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice prin achiziționarea de echipamente eficiente energetic, instalarea unui sistem de iluminat tip LED și colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din proiect – acțiuni întreprinse în perioada de implementare a proiectului.

Rezultatele proiectului în urma implementării sunt:

1. Două tipuri de produse realizate (ghiduri chirurgicale și proteze dentare) până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.

2.  Creșterea competitivității societății CLINICA DENTARA SRL prin: 2 produse certificate conform standardelor internaționale; 1 sistem de management certificat (ISO 9001); creșterea dimensiunii pieței țintă prin participare la 1 târg internațional - activități efectuate pâna la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

3. Eficientizare energetică la CLINICA DENTARA SRL prin achiziția de echipamente eficiente energetic, prin instalarea unui sistem de iluminat tip LED + îmbunătățirea calității mediului înconjurător datorită colectării selective a deșeurilor rezultate din proiect - activități efectuate pâna la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Prin implementarea proiectului s-au achiziționat echipamentele și software-urile necesare diversificării activității propuse, s-a creat un loc de muncă nou pentru o persoană dintr-o categorie defavorizată, s-a semnat un contract de colectare selectivă, s-a eficientizat sistemul de iluminat actual prin instalarea unui sistem LED, s-au eliminat pragurile de la ușile de la locația de implementare pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități, contribuind astfel la dezvoltarea regiunii, la îmbunătățirea calității mediului și la asigurarea egalității de șanse.

Date de contact:

Persoana de contact: Pop Anca-Flavia, Administrator

Tel: 0743 035 584

Email: ancapop@digiray.ro

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei