monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț presă - Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universitații şi străzile adiacente - COD SMIS 128153

ANUNŢ PRESĂ


Mai 2020

Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, 
strada Universitații şi str
ăzile adiacente - COD SMIS 128153

Programul Operaţional Regional 2014-2020. Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Obiectiv Specific 4.1:Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca
Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare = 48.721.315,94 lei
Valoarea nerambursabilă solicitată = 47.391.967,92 lei
În data de 25.09.2019 s-a semnat contractul de finanțare nr. 4775 pentru proiectul Lucrari de
amenajare urbana strada Mihail Kogălniceanu, strada Universitații şi strazile adiacente”.
Proiectul are termen de finalizare în 31.12.2021.
Obiectivul general al proiectului „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogalniceanu,strada Universitații şi străzile adiacente” este: îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport în municipiul Cluj-Napoca, în vederea reducerii numarului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
1.Prioritizarea mobilitații bazate pe mersul pe jos, cu bicicleta, utilizand transportul public cu scopul de a descuraja deplasarea cu autoturismele personale în centrul istoric;
2. Creşterea cotei modale a transportului public si nemotorizat pe jos, cu bicicleta;
3. Ocolirea centrului istoric de traseele de tranzit auto pe direcția nord - sud (înlăturarea treptată a tranzitului auto pe direcția nord - sud de pe strada Universitații);
4. Diminuarea traficului rutier, reducerea congestiei în zona centrală, îmbunătățirea condițiilor de trafic (timpi de parcurgere, timpi pierduți, viteze de deplasare);
5. Reducerea emisiilor de carbon/ gazelor cu efect de seră şi poluării fonice;
6. Scăderea consumului energetic;
7. Crearea unei rețele de spații pietonale şi ,,shared-space" care să redea centrul istoric, respectiv zona sud - estică a celei de-a doua incinte fortificate şi legăturile cu restul zonei centrale, pietonilor de toate categoriile şi vârstele, protejând persoanele cu dizabilitați.
Data de începere a proiectului: 05.09.2017.
Data finală a proiectului: 31.12.2021.
Proiect finanțat prin FEDR, Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca
Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001
Tel. 0264 596030, int. 4630, 4635 • e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei