monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE MEDIU

                                     ANUNȚ DE MEDIU

 


     Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, anunţă publicul interesat că „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de demolare imobil existent, elaborare PUD şi elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire imobil mixt, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi”, Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 31, jud. Cluj, titular OLTEAN ANA, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

     Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod. 400609, tel: 0264-410722, fax 0264-410716, email: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni- joi, între orele 9-14, vineri între orele 9-12, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.