monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunţ finalizare proiect: “Dezvoltarea societății DIMECO prin achiziția de active corporale și necorporale”

Anunţ de presă


Municipiul Cluj-Napoca,

Judeţul Cluj, 27 Martie 2020

Anunţ finalizare proiect: “DEZVOLTAREA SOCIETATII DIMECO PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE”

 

TRASMEC PRODUCTION RO SRL (fosta DIMECO SRL), în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „ DEZVOLTAREA SOCIETATII DIMECO PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE ”, cod MySMIS 114619, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii: 2.2 “Sprijinirea crearii şi extinderea capacitaţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare nr. 2770/13.08.2018, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul principal al proiectului, îmbunatatirea competatitivităţii întreprinderii TRASMEC PRODUCTION RO SRL (fosta DIMECO SRL) prin realizarea unei investiţii iniţiale în domeniul fabricării de componente pentru transportoare cu lanţ şi cu melc.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Extinderea capacitaţii unei unitaţi existente din domeniul fabricarii de componente pentru transportoare cu lanţ şi cu melc prin:

- Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, echipamente informatice specifice activitaţii desfasurate

- Achizitionarea de licenţe, programe informatice, alte drepturi şi active similare specifice

2. Derularea de activitaţi specifice prioritaţii de investiţie în vederea dezvoltarii capacitaţii intreprinderii de a îşi dezvolta şi menţine avantajul competitiv:

- Implementarea procesului de certificare proces de sudură specific activitatii desfaşurate în cadrul proiectului

- Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al calitaţii (ISO 9001:2015) - Participarea, în calitate de expozant, la un târg international

 3. Respectarea şi promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse prin:

- Retehnologizarea / achiziţionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spaţiile de producţie) sau optimizarea funcţionarii instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice prin achiziţionarea unui sistem de iluminat cu lampi inducţie

- Angajarea de persoane din urmatoarele categorii defavorizate: „are varsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani”;

- Includerea persoanelor de sex feminin atât în echipa de management şi implementare a proiectului cat şi în echipa de operare a investiţiei.

Rezultatele proiectului:

 - 2 utilaje de lucru

- 1 sistem de iluminat cu lampi inducţie pentru eficientizarea iluminatului în spaţiile de producţie •

-  3 echipamente IT

-  9 licenţe, programe informatice

-  Angajarea a 2 persoane, din care 1 persoana dintr-o categorie defavorizata

- 1 certificare de sistem de management al calitaţii ISO 9001:2005

- 1 certificare de proces – sudură

-  1 participare, în calitate de expozant, la târg internaţional

Valoarea totală a proiectului este de 3.153.745,14 lei, valoarea finanţării nerambursabile este de 1.663.240,50 lei din care valoarea contribuţiei din FEDR este de 1.413.754,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 249.486,08 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 39 de luni, respectiv între data 16.02.2017 şi data 30.04.2020.

 Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

- Modernizarea activitaţii societaţii prin dotarea cu noi echipamente de ultima generaţie, mai eficiente din punct de vedere energetic;

-  Angajarea a 2 persoane, din care 1 persoana dintr-o categorie defavorizata.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dna. Corina Farczadi, Manager Proiect, telefon/fax: 0752107701/0364101358 e-mail: corinapop@trasmec.ro ; office@trasmec.ro

 

                                                              TRASMEC PRODUCTION RO SRL

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei