monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

COMUNICAT DE PRESĂ - Anunț de finalizare a implementării proiectului “Investiție inițială în cadrul societății Belco Avia care duce la diversificarea producției”

COMUNICAT DE PRESĂ


Data publicării: 04.03.2020

 

Anunț de finalizare a implementării proiectului -  ”Investiție inițială în cadrul societății Belco Avia  care duce la  diversificarea  producției”

Titlul proiectului: “Investiție inițială în cadrul societății Belco Avia  care duce la  diversificarea  producției”

Numele beneficiarului: SC BELCO AVIA S.R.L.

Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Organismul Intermedia: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Valoarea totală a proiectului: 8,759,347.62 lei

Finanțarea nerambursabilă: 4,465,946.27  lei

Fondul European de Dezvoltare Regională: 3,796,054.33 lei

Data începerii: 01.04.2017

Data finalizării: 31.05.2020

Codul MySMIS: 112303

Proiectul  “Investiție inițială în cadrul societății Belco Avia  care duce la  diversificarea  producției”, cod MySMIS 112303, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC BELCO AVIA S.R.L. și are o valoare totală de 8,759,347.62, din care 4,465,946.27 reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Vest. Proiectul s-a derulat în perioada 20.03.2018 – 30.01.2020.

       Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei BELCO AVIA SRL prin diversificarea producției unei unități existente, prin produse care nu au fost fabricateanterior în unitate.

       Obiective specifice urmărite prin proiectul propus, care contribuie la realizarea obiectivului general, sunt următoarele:

*  Diversificarea producției societății BELCO AVIA SRL prin introducerea unor produse care nu au fost anterior fabricate de către societate în unitatea vizată de investiție dar si imbunătăţirea proceselor productive prin inovarea în cadrul fluxului tehnologic productiv prin achizitia de active corporale si necorporale

*  Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice ca urmare a optimizării funcționării instalațiilor (becuri pe baza de led), achizitia de panouri solare dar si semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului;

*  Crearea a 5 noi locuri de muncă în perioada de implementare a proiectului și asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin doua persoane din categorii defavorizate dar și adaptarea infrastructurii la persoane cu dizabilități până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și totodată păstrarea  locurilor de muncă deja existente.

       Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele :

- Creșterea volumului productiei a produsului elemente de caroserie prin diversificarea capacității de producție  în cadrul societății BELCO AVIA SRL, prin achiziționarea de 15 echipamente tehnologice si doua tipuri de soft-uri in vedere diversificarii unității de producție,  până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.

- Eficiență energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a retehnologizarii fluxului tehnologic şi utilizării instalaţiilor care folosesc surse de energie regenerabile cat si achizitionarea de becuri pe baza de led dar si semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului.

- Crearea a 5 noi locuri  de muncă nou în perioada de implementare a proiectului si asigurarea egalității de șanse prin angajarea a doua persoane din categorii defavorizate din cele 5  în perioada de implementare al proiectului dar si adaptarea  infrastructurii la persoane cu dizabilități pana la sfârșitul perioadei de implementare al proiectului.

       Impactul general la nivelul comunității locale/regionale a proiectului:

5 locuri de muncă create, dintre care un loc pentru persoana care face parte dintr-o categorie considerată defavorizată la nivel național, asigurarea unui partener sigur pentru furnizori, creșterea cifrei de afaceri, utilizarea unor surse regenerabile de energie, semnarea unui contract pentru   colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma implementării proiectului, creșterea taxelor și impozitelor plătite către bugetul local, creșterea competitivității firmei ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesul de desfășurare a producției, prin achiziţionarea de echipamente și softuri specializate, creșterea competitivității firmelor în domeniul producţiei de caroserii pentru autovehicule.

Date de contact beneficiar:

Comuna Livezile, HALA Nr.6, Nr. 423, județul Bistrița-Năsăud, cod postal 427120, tel. 0263-270.195, fax. -, E-mail: sandumihai.belcoavia@yahoo.ro

S.C. BELCO AVIA S.R.L.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei