monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - ,,Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca” - COD SMIS 127342

Comunicat de presă

martie 2020

,,Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca” - COD SMIS 127342

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Obiectiv Specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca
Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare = 5.900.627,28 lei
Valoarea nerambursabilă solicitată = 5.031.817,00 lei
În data de 10.10.2019 s-a semnat contractul de finanțare nr. 4797 pentru proiectul ,,Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”.
Proiectul are termen de finalizare în luna noiembrie a anului 2020.
Obiectivul general al proiectului ''Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu
Cluj-Napoca'' este îmbunatațirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, având la bază planul de mobilitate urbană.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
1. Îmbunatațirea calitații deplasărilor efectuate cu modurile nemotorizate (velo şi pietonal),
prin creşterea standardelor de calitate şi siguranță în utilizarea acestor moduri de transport.
2. Îmbunatațirea gradului de siguranță pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni şi biciclişti), prin
asigurarea de facilități adecvate acestor tipuri de deplasări.
3. Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului individual cu autoturismul.
Data de începere a proiectului: 05.09.2017.
Data finală a proiectului: 31.11.2020.

Proiect finanțat prin FEDR, Programul Operațional Regional 2014-2020.

UAT Cluj-Napoca
Primăria Municipiului Cluj – Napoca, Str. Calea Moţilor, nr.3, 400001
Tel. 0264596030, int.4602,04635
E- mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei