monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea activităților proiectului cu titlul „Modernizarea infrastructurii de producție mobilier la Mabu Auto S.R.L.”

Comunicat de presă

Data: 30.01.2020

Finalizarea  activităților proiectului cu titlul „Modernizarea infrastructurii de producție mobilier la Mabu Auto S.R.L.”

 

Societatea comercială Mabu Auto S.R.L. anunță finalizarea activităţilor proiectului Modernizarea infrastructurii de producție mobilier la Mabu Auto SRL” cod SMIS 102151., în data de 30.01.2020, în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, Nr. 101,  provizoriu, Jud. Cluj, proiect finanțat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Componenta 2.1 Microîntreprinderi, Axa prioritară Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Operațiunea: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri.

Obiectivul general al proiectului este modernizarea capacității de producție a Mabu Auto SRL prin achiziționarea de tehnologii și echipamente noi, inclusiv software specializat, în vederea creșterii productivității, în termen de 2 ani de la semnarea contractului de finanțare.

Obiectivele specifice

1. Retehnologizarea halei de producție prin achiziția a 8 echipamente specifice prelucrării lemnului, având ca rezultat optimizarea funcționarii fluxului tehnologic și diversificarea de produse, în 2 ani de la obținerea finanțării.

2. Optimizarea procesului tehnologic prin achiziționarea unui program specializat de proiectare si optimizarea a operațiunilor de prelucrare a mobilierului, pâna la finalizarea implementarii proiectului.

3. Asigurarea suportului hardware si software pentru operarea programului de proiectare cu ajutorul noilor echipamente IT si licențe informatice: server 1 buc, stații grafice de lucru 3 buc, pachet licențe de operare PC.

4. Crearea unui magazin on-line ca instrument de comerț inovativ în cadrul firmei, având ca efect modificarea fundamentală a procesului de preluare comenzi, pâna la finalizarea implementarii proiectului.

Rezultatele proiectului: 14 active corporale și necorporale achiziționate, 5 locuri de muncî nou create

Impactul proiectului la nivelul localităţii/regiunii: prin proiect au fost create 5 noi locuri de muncă, contribuind astfel la sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale care să faciliteze crearea de locuri de muncă şi creştere economică durabilă.

Valoarea totală a proiectului: 1.280.783,82 lei

Valoare asistență financiară nerambursabilă prin contribuția FEDR: 760.290,40 lei,

Finalizare proiect: Ianuarie 2020

Autoritate de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organism intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Pentru informații suplimentare: S.C. MABU AUTO S.R.L.

Persoană contact: Radu Julean, tel. 0720685049

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României