monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Lansare proiect ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”

                      Comunicat de presă

Data: ianuarie 2020

Lansare proiect ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Cluj în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4895/22.11.2019, Cod SMIS 121033,  pentru proiectul ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.

Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii prin construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ce va deservi activitatea educațională a Centrului. Noul corp de clădire va asigura funcționarea școlii în condiții optime după cerițele actuale astfel încât întreg sediu să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale copiilor în raport cu tipul dizabilității.

Valoarea totală a proiectului este de 21.548.602,75 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 5.551.326,55 lei din care:

• 4.718.627,57 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %)
• 721.672,45 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %)
• 111.026,53 lei cofinanțare de la Consiliul Județean Cluj (2 %)
Valoarea totală neeligibilă este de 15.997.276,20 lei și se suportă din bugetul Județului Cluj.

Grupul țintă al proiectului este format din persoanele care participă la procesul educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj Napoca: elevii cu dizabilități, alături de personalul didactic cu predare, auxiliar și cel nedidactic, în total 290 persoane.

Perioada de implementare a proiectului este de 80 luni, respectiv între data 01.06.2016 și data 31.01.2023.

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ Date de contact: ALIN TISE
                                                 PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CLUJ
                                                 Tel: 0372/640030
                                                 E-mail: infopublic@cjcluj.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei