monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizare proiect „Creșterea competitivității microîntreprinderii SC TIMAT IMPEX SRL”

Comunicat de presă

Data: 13 Decembrie 2019

 

Finalizare proiect „Creșterea competitivității microîntreprinderii SC TIMAT IMPEX SRL”

TIMAT IMPEX SRL în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiectul cu titlul „ Creșterea competitivității microîntreprinderii SC TIMAT IMPEX SRL”, COD MySMIS 112321.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatatea de 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, având o:

- valoare totală de 625.244,92 lei;
- valoare totală eligibilă de 501.090,90 lei;
- valoare totală contribuție publică de 445.970,90 lei;
- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (75,65%) de 379.075,26 lei;
- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13,35%) de 66.895,64 lei;
- valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (11 %) de 55.120,00 lei;
- valoare neeligibilă inclusiv TVA de 124.154,02 lei.

Perioada de implementare a proiectului  a fost de 34 luni, începând cu data de 01.03.2017 până la 31.12.2019.

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea calității și diversificarea modalităților de lucru întreprinse de către Timat Impex SRL realizată atât prin intermediul echipamentelor achiziționate cât și cu ajutorul resursei umane care va beneficia de cursuri/traininguri de instruire/perfecționare, activitate propusă în strategia de marketing.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1 : Achiziția de echipamente și utilaje necesare pentru realizarea lucrărilor de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, după cum sunt acestea definite potrivit clasei CAEN: 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, precum și a unor produse software care vor fi utilizate în activitatea de documentare, ofertare și întocmire a situațiilor de lucrări;
Obiectiv specific 2 : Dezvoltarea activității de marketing și promovare, prin crearea unui web site de prezentare. Acesta va facilita comunicarea dintre companie și potențialii clienți, respectiv potențialii furnizori, crescând totodată vizibilitatea societății pe piață. Crearea site-ului este un obiectiv propus a se realiza în perioada de implementare a proiectului;
Obiectiv specific 3 : Crearea a cel puțin 3 noi locuri de muncă, cu respectarea principiului egalității de șanse. În prezent societatea are 6 angajați. Prin extinderea activității se vor crea 3 noi locuri de muncă, cu următoarea destinație: tehnician în instalații. Atragerea de noi resurse umane este considerată o activitate care va avea loc în perioada de implementare a proiectului.

Rezultate:

1.Retehnologizarea societății, prin respectarea principiilor de dezvoltare durabilă (echipamentele și utilajele au consumuri reduse de energie și au crescut capacitatea și eficiența productivă) și societate informațională (echipamentele sunt  de ultimă generație, profesionale, bazate pe tehnici de lucru performante și informatizate). Odată cu realizarea retehnologizarii, societatea a realizat și inovarea procesului lucrativ.

2. Creșterea vizibilității întreprinderii prin realizarea website-ului dedicat. Astfel societatea a pătruns pe noi piețe și şi-a mărit grupul țintă. Site-ul Web ajută de asemenea și la promovarea afacerii și a proiectului, precum și la realizarea unei comunicări eficiente cu potențialii clienți ori colaboratori.

3. Redimensionarea societății, prin creșterea numărului de angajați. A crescut numărul de angajaţi de la 6 la 9 angajati

Impactul investiției la nivelul localității/ regiunii :

- crearea de locuri de muncă – prin intermediul proiectului au fost create 3 locuri de muncă
- a crescut calitatea serviciilor oferite prin retehnologizare
- scăderea poluării

Date de contact beneficiar: România, Regiunea Nord-Vest, județul Cluj, orașul Cluj-Napoca, str. Almasului nr. 2, responsabil de proiect și persoană de contact proiect Crișan Ibolya Maria, telefon 0730.619.830,       e-mail : timat.office@gmail.com. 

TIMAT

SC TIMAT IMPEX SRL
CLUJ-NAPOCA,str. Almasului, nr. 2/39
Tel/fax : 0264-427709
E-mail : timatimpexsrl@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei