monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Extinderea capacității de producție a TERMOTOTAL Prod S.R.L. în vederea îmbunătățirii competitivității economice, Cod SMIS 110565

Comunicat de presă

Data: 29.11.2019


Extinderea capacității de producție a TERMOTOTAL Prod S.R.L. în vederea îmbunătățirii competitivității economice, Cod SMIS 110565

SC TERMOTOTAL PROD SRL anunță finalizarea proiectului ”Extinderea capacității de producție a TERMOTOTAL Prod S.R.L. în vederea îmbunătățirii competitivității economice”, cod SMIS 110565.  Proiectul a fost cofinanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.


În data de  01.11.2016 a fost demarată implementarea proiectului  ”Extinderea capacității de producție a TERMOTOTAL Prod S.R.L. în vederea îmbunătățirii competitivității economice”  în baza contractului de finanțare încheiat între SC TERMOTOTAL PROD SRL și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, respectiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Vest.

Obiectivul general al proiectului  - Creșterea competitivității companiei Termototal Prod S.R.L., ca urmare a dezvoltării activității desfășurate.


Obiectivele specifice îndeplinite conform proiectului, au fost:

- Extinderea capacității de producție a TERMOTOTAL Prod S.R.L. ca urmare a achiziționării de utilaje/echipamente noi, de ultima generație, în vederea consolidării unor competente superioare concurenței


- Creșterea vizibilității produselor companiei TERMOTOTAL Prod S.R.L. pe piața internațională, ca urmare a realizării de investiții specifice procesului de internaționalizare, în vederea creșterii dimensiunii pieței adresate

Rezultatele proiectului


- Documentație de finanțare realizată și depusă

- Investiție inițială realizată ca urmare a extinderii capacității de producție

- Proiect implementat în conformitate cu Contractul de Finanțare semnat

Proiectul a contribuit, de asemenea, la crearea a 4 locuri de muncă  la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, din care 1 loc de muncă este destinat persoanelor din categorii defavorizate

Proiectul a fost derulat în localitatea Gherla, județul Cluj in perioada 01.11.2016 – 31.10.2019, cu o valoare totala de 7.990.016,60 LEI din care finanțarea nerambursabila (FEDR) aprobată a fost este de 3.826.181,57 LEI.

Date de contact:

SC TERMOTOTAL PROD SRL, PETRIC Cristian-Samuel - Manager de proiect, tel 0723508506, e-mail cristian.petric@termototal.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei