monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului Competitivitate, performanță și inovare în serviciile de proiectare în arhitectură și urbanism- ARHIMAR SERV SRL

Comunicat de presă

                                Data: 27.11.2019

 

Finalizarea proiectului Competitivitate, performanță și inovare în serviciile de proiectare în arhitectură și urbanism- ARHIMAR SERV SRL

 

 

Societatea ARHIMAR SERV S.R.L anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: Competitivitate, performanță și inovare în serviciile de proiectare în arhitectură și urbanism- ARHIMAR SERV SRL, Cod SMIS: 112126.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar este Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Proiectul a fost derulat în perioada 25.06.2018-30.11.2019, în localitatea Cluj-Napoca și a avut o valoare totală de 2.205.630,30 de lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 1.347.564,00 lei, din care 1.145.429,40 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentatcreșterea competitivității economice a SC ARHIMAR SERV SRL prin implementarea de tehnologie hardware și software de ultimă generație, în scopul creșterii dimensiunii pieței serviciilor de proiectare în arhitectură din regiunea Nord-Vest și totodată creșterii vizibilității firmei la nivel național și internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:creșterea volumului de servicii de proiectare în arhitectură prin achiziționarea de tehnologie hardware și software de ultimăgenerație; creșterea calității și a gradului de inovare a serviciilor de proiectare în arhitectură prin diversificarea tehnicilor de proiectare și prin îmbunătățirea proceselor interne; creșterea vizibilității pe plan internațional prin participarea la două târguri internaționale de profil.

Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 72 de active corporale și necorporale achiziționate, 1 certificare BIM (Building Information Modelling) a procesului de proiectare, 1 recertificare SR EN ISO 9001:2015 a sistemului de management al calității, participarea la 2 târguri internaționale de profil în calitate de expozant (Târgul Internațional For ARCH, Praga, Cehia, ediția din 2019 și Târgul Internațional Arhitecture Expo, Dublin, Irlanda, ediția din 2019).

În ceea ce privește impactul investiției, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, dar și la nivelul regiunii Nord-Vest a crescut calitatea serviciilor de proiectare, ARHIMAR SERV SRL fiinduna dintre cele mai prestigioase societăți de proiectare în arhitectură și urbanism. De asemenea, la nivelul comunității locale, proiectul a avut un impact social direct, prin angajarea a două persoane din categorii defavorizate (tineri între 15-24 de ani).

 ARHIMAR
ARHITECTURA / URBANISM

Telefon: 0264596786
E-mail: studio@arhimar.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei