monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNŢ DE PRESĂ - ,,Amenajare zonă de recreere în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca” - COD SMIS 122712

ANUNŢ DE PRESĂ

Noiembrie 2019


 

,,Amenajare zona de recreere în cartierul Între Lacuri
din municipiul Cluj-Napoca” - COD SMIS 122712


 

Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Obiectiv Specific 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca
Valoarea totală a proiectului = 11.110.587,54 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă solicitată = 9.431.345,35 lei, din care 8.180.248,55 lei FEDR, 1.251.096,80 lei buget national.
În data de 10.09.2019 s-a semnat contractul de finanțare cu nr. 4751 pentru proiectul ,,Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”.
Durata de implementare a proiectului este de 51 de luni, adică între 25.07.2017 și 30.09.2021.
Obiectivul general îl constituie reconversia funcțională a unui teren neutilizat din interiorul municipiului Cluj-Napoca și transformarea acestuia în zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate, revitalizarea și modelarea terenului, amenajarea spațiilor verzi, crearea spațiilor de relaxare și promenadă etc.


Se propun următoarele lucrări de intervenție:
• Reconversia unui teren neutilizat de 9.450 mp, din centrul unui ansamblu de locuințe colective cu deficit grav de spațiu verde pe cap de locuitor, într-o zonă de recreere accesibilă publicului, cu activități și dotări destinate tuturor categoriilor de vârstă sau socio-profesionale;
• Crearea de spații verzi, prin defrișarea vegetației existente, modelarea terenului, plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști (165 arbori noi, în valoare de aproximativ 1,2 mil lei);
• Realizarea de alei pietonale, trotuare, piste pentru bicicliști;
• Crearea de facilități pentru recreere: zone de jocuri interactive cu apă și fântână cu jeturi, obiecte de joacă și fitness, amenajare teren de sport;
• Stație de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice.

Proiect finanțat prin FEDR, Programul Operațional Regional 2014-2020.


 

UAT Cluj-Napoca
Primăria Municipiului Cluj – Napoca, Str. Calea Moţilor, nr.3, 400001
Tel. 0264596030, int.4602,04635
E- mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei