monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț finalizare proiect REBUILD 3D- Îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor la SC UNION PROTECTION SRL prin investiții în echipamente, servicii și active necorporale”POR 2.2A

                                 

Comunicat de presă

Data: 13.11.2019

Anunț finalizare proiect REBUILD 3D- Imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a serviciilor la SC UNION PROTECTION SRL prin investitii in echipamente, servicii si active necorporale”POR 2.2A

UNION PROTECTION SRL anunță finalizarea activităților proiectului „REBUILD 3D- Imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a serviciilor la SC UNION PROTECTION SRL prin investitii in echipamente, servicii si active necorporale” Cod SMIS 115448, derulat incepand cu data de 19.12.2018 in muncipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, in baza contractului de finanatare nr. 3527/19.12.2018 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de management si cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.343.605,36 lei. Finanțarea nerambursabilă este în valoare de 2.613.131,85 lei din care 2.221.162,07 lei din FEDR și 391.969,78 lei din bugetul național.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului vizeaza cresterea competitivitatii SC Union Protection SRL pe piata nationala de securitate fizica si securitate la incendiu prin cresterea capacitatii de proiectare folosind echipamente inovative, respectiv vizeaza înfiintarea si dotarea unei PLATFORME TEHNOLOGICE cu utilaje si echipamente high-tech, care vor conduce la cresterea gamei de servicii în domeniul proiectarii, culegerii de date si oferirii de servicii noi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv 1. Dotarea platformei tehnologice cu utilaje si echipamente high-tech
Obiectiv 2. Protejarea mediului
Obiectiv 3. Cresterea numarului de angajati cu un procent de 16.67% fata de cele 18 persoane angajate in prezent in activitate prin crearea a trei (3) noi locuri de munca si mentinerea acestora pe o durata de peste 3 ani de la data finalizarii proiectului
Obiectiv 4. Reducerea consumului energetic cu 4% in urmatorii ani prin folosirea de echipamente ecoeficiente si prin promovarea dezvoltarii durabile
Obiectiv 5. Reducerea de deseuri de tip plastic, prin machetizarea holografica
Obiectivul 6. Certificarea activitatii de proiectare.

Rezultatele proiectului sunt:

Echipamente achiziționate, după cum urmează: Scanner 3D high-tech; echipamente de tip Hardware: Imprimantă/scanner A0, Imprimantă multifuncțională A3, Stații de lucru, Sistem holographic de machetare (Holobox); Sistem software; Procese /activități certificate.
Mediu protejat prin procesul tehnologic propus, respectiv prin utilajele și soluțiile software, soluția construită.
Creșterea numărului de angajați cu un procent de 16.67% față de cele 18 persoane angajate în prezent în activitate, prin crearea a trei (3) noi locuri de muncă și menținerea acestora pe o durată de peste 3 ani de la data finalizării proiectului;
Tehnologie high-tech introdusă în cadrul fluxului tehnologic de proiectare în vederea creșterii gradului de inovare cu aplicabilitate în dezvoltarea de servicii noi cu valoare adaugată mare pentru industrii speciale.

        Creșterea cifrei de afaceri.

Impactul investitiei consta in cresterea competivitatii SC Union Protection SRL pe piata nationala de securitate fizica si securitate la incendiu prin cresterea capacitatii de proiectare folosind echipamente inovative  si respectiv cresterea numarului mediu de salariati prin crearea a 3 locuri de munca.

UNION PROTECTION SRL
Date de contact: Cluj-Napoca, Aleea Parang nr. 27, ap 17, telefon / fax:
0264.592.246, email: protection@unionco.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei