monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă – Titlu proiect „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Cluj”

Comunicat de presă

Data: 24.09.2019


Titlu proiect „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Cluj”

Parteneriatul format din Ministerul Sănătații în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, Spitalul Municipal Turda, Spitalul Municipal Dej, Spitalul Clinic Boli lnfectioase Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello" Cluj-Napoca, Spitalul Municipal ,,Dr. Cornet lgna" Campia Turzii, Spitalul Municipal Gherla, Spitalul Orasenesc Huedin, Municipiul Dej, derulează începând cu 17.12.2018 proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Cluj”, COD SMIS 125321, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 3630/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.


Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiective specifice ale proiectului:


1.Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii).
2.Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile).
3.Îmbunătațirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Valoarea totală a proiectului, afenta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, este de 343.335,76 lei, din care, contribuția Uniunii Europene este de 240.335,03 lei.


Echipamentele si lucrarile achizitionate au dotat, urmatoarele spatii din ambulatoriul de specialitate: Cabinet Sterilizare, Cabinet ORL, Birou Manager, Secretariat, Cabinet Tratamente Alergologie, Cabinet Alergologie, Cabinet Medicina Muncii, Cabinet Nefrologie, Cabinet Oftalmologie, Cabinet Ginecologie, Cabinet Planing Familial, Compartiment Endoscopie, hol parter, hol etaj 1, 2 si 3.

In perioada: 2015-2018, au beneficiat de servicii medicale, utilizand aceste echipamente, un numar de 26.000 pacienti.
Data incepere proiect: 01.01.2014
Data finalizare proiect: 31.08.2019


SOH

 

Date de contact: Dr. Claudia Fekete Nicorici –  Manager, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
Ec. Narcisa Roman – Director financiar contabil, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
tel: +40 735406101, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, e-mail: office@spitalclujana.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei