monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă – Titlu proiect “Îmbunătătirea accesului populatiei din județul Cluj la servicii medicale de urgență”

Comunicat de presă

24.09.2019


Titlu proiect “Îmbunătățirea accesului populației din județul Cluj la servicii medicale de urgență”

Parteneriatul format din Ministerul Sănătații în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, Spitalul Municipal Turda, Spitalul Municipal Dej, derulează începând cu 17.12.2018 proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Cluj la servicii medicale de urgenta”, COD SMIS 125318, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 3612/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.


Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiective specifice ale proiectului:


1.Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată.
2.Dotarea infrastructurii spitalelor.
3.Îmbunătațirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Valoarea totală a proiectului, afenta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, este de 2.329.911,62 lei, din care, contribuția Uniunii Europene este de 1.630.938,15 lei.


Echipamentele achizitionate au dotat urmatoarele sectii si compatimente din cadrul spitalului: Compartimet Radiologie si Imagistica Medicala, Compartiment Primi Urgente, Bloc Operator si Sectia Anestezie si Terapie Intensiva. 

In perioada: 2014-2018, au beneficiat de servicii medicale, utilizand aceste echipamente, un numar de 81.831 pacienti.


Data incepere proiect: 10.08.2014
Data finalizare proiect: 30.08.2019

SOH

 

Date de contact: Dr. Claudia Fekete Nicorici –  Manager, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
Ec. Narcisa Roman – Director financiar contabil, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
el: +40 735406101, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, e-mail: office@spitalclujana.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei