monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - anunț finalizare proiect “Creșterea competitivității companiei Melny SRL prin achiziția de echipamente topografice performante” Cod SMIS 112594

Comunicat de presă

Data: 01.11.2019

Anunt finalizare proiect

“Cresterea competitivitatii companiei Melny SRL prin achizitia de echipamente topografice performante”
Cod SMIS 112594

 

MELNY SRL, este o companie beneficiara in cadrul contractului de finantare nr. 3397/29.10.2018 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si cu Organismul Intemediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, care a implementat proiectul “Cresterea competitivitatii companiei Melny SRL prin achizitia de echipamente topografice performante”, proiect cofinantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea Competitivitatii Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Schema de ajutor de minimis pentru îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMM in cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2.A, Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2.A.

Valoarea totala a proiectului a fost de 1.814.660,56 lei, valoare eligibila de 1.527.481,41 lei, din care finantarea nerambursabila a fost reprezentata de suma de 1.088.785,07 lei (925.467,30 lei valoare nerambursabila din FEDR, respectiv 163.317,77 lei din bugetul national).

Data de inceput a proiectului: 01.01.2017
Data de finalizare a proiectului: 01.11.2019

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea competitivitatii companiei Melny SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

Cresterea cifrei de afaceri.
Cresterea capabiltatilor manageriale.
Dezvoltarea companiei in conditiile respectarii mediului inconjurator.

Locatia implementarii este situata in Cluj-Napoca, Str. Teo Peter nr. 11A, Ap2, jud. Cluj.

Rezultatele proiectului:

S-au achizitionat 11 statii totale, 14 gps-uri, 1 sistem desktop, 1 imprimanta 3 D, 1 drona, 1 soft tip office, 1 soft tip sistem de operare, s-au angajat 2 persoane din care una din categoria celor defavorizate (tanar pana la 24 de ani inclusiv), au fost realizate de activitati de marketing prin internationalizare si s-au contractat servicii pentru publicitatea proiectului, care prin diversificarea serviciilor ca parte a inovarii de serviciu au concurat la cresterea cifrei de afaceri;
S-au contractat servicii de certificare proces si sistem de management, servicii de consultanta pentru intocmirea planului de afaceri si implementarea proiectului, s-a asigurat facilitatea accesului la spatiul firmei pentru persoanele cu dizabilitati, s-au achizitionat 12 softuri cu impact direct asupra inovarii de proces prin reducerea timpilor de procesare;
Au fost desfasurate activitati prietenoase in raport cu mediul inconjurator in sensul eficientizarii consumului de energie, dar si utilizarea de resurse regenerabile pentru producerea de electricitate in urma achizitiei unui sistem fotovoltaic mobil
Toti indicatorii de rezultat si realizare asumati prin contractul de finantare au fost realizati.

Realizarea investitiei, pe langa cresterea competitivitatii companiei, a condus la un impact pozitiv la nivelul localitatii si regiunii de implementare a proiectului prin:

Reducerea consumurilor de energie prin actiuni de eficientizare energetica a spatiului de desfasurare a activitatii, achizitia de echipamente de inalta tehnologie care functioneaza cu consum redus de resurse, colectarea selectiva a deseurilor;

Dezvoltarea activitatii prin inovare si diversificare, elemente care sunt indispensabile pentru cresterea competitivitatii companiilor si a sectoarelor de activitate in general;
Angajarea unei persoane din categoria celor defavorizate care va reduce pe termen lung eforturile facute de la bugetul de stat pentru sustinerea financiara a acestora;
Cresterea competitivitatii firmei si implicit a afacerii, in urma careia atat bugetul de stat, cat si bugetul local, vor beneficia de sumele platite sub forma de taxe si impozite pe afacere, dar si pe salarii.

MELNY SRL

Mun. Cluj-Napoca, Str. Teo Peter, nr. 11A, Ap. 2, jud. Cluj
tel. 0726675518, petru.melniciuc@melnytopo.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei