monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE PRESĂ - Finalizarea proiectului de investiții „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE DE ULTIMĂ GENERAȚIE ” Cod SMIS 105261

ANUNȚ DE PRESĂ

30.10.2019

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Finalizarea  proiectului de investiții

„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE DE ULTIMĂ GENERAȚIE ”

Cod SMIS 105261

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

 

          S.C. PERFECT TOP S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Constantin Noica, nr. 12, ap.5, județul Cluj, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 02.03.2018 contractul de finanțare nr. 1198/02.03.2018, în valoare totală de 1.114.135,34 lei; implementarea proiectului a avut următoarele rezultate: achiziționarea de mijloace fixe performante, pentru dezvoltarea caracterului inovativ al activității de prestări servicii de lucrări de pregătire a terenului, crearea a 5 noi locuri de muncă și menținerea locurilor de muncă existente, eficientizarea iluminatului, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice și angajarea de persoane din categorii defavorizate. Implementarea proiectului a avut următoarele obiective: achiziționarea de mijloace fixe performante, crearea de noi locuri de muncă, implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și pentru asigurarea egalității de șansă. Impactul investiției la nivelul Mun. Bistrița este dat de crearea a noi locuri de muncă.

         Proiectul, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, a fost implementat în perioada 07.03.2016-30.10.2019, în Municipiul Bistrița, str. Dornei, nr. 45, ap. 1, județul Bistrița-Năsăud.  

            Valoarea totală a proiectului este de 1.114.135,34 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 748.998,00  lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 636.648.30 lei şi Bugetul Naţional – 112.349.70 lei.      Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât a

 

S.C. PERFECT TOP S.R.L.

CIFOR BOGDAN IONEL

ADMINISTRATOR

Municipiul  Cluj-Napoca, str. Constantin Noica, nr. 12, ap.5, județul

Tel. 0740 238 811, e-mail: cifor_bogdan@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României