monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - ,,Creşterea şi îmbunătăţirea spaţiului pietonal-velo în zona urbană - Modernizare strada Tipografiei, Scuar CEC, strada Regele Ferdinand şi străzile adiacente”

Comunicat de presă

octombrie 2019

,,Creşterea şi îmbunătăţirea spaţiului pietonal-velo în zona urbană -

 Modernizare strada Tipografiei, Scuar CEC, strada Regele Ferdinand

şi străzile adiacente” - COD SMIS 126453

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, respectiv bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.
Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca
Valoarea totală a proiectului = 23.056.184,98 lei
Valoarea nerambursabilă solicitată = 21.425.503,55 lei

În data de 14.06.2019 s-a semnat contractul de finanţare nr. 4439 pentru proiectul
,,Creşterea şi îmbunătăţirea spaţiului pietonal-velo în zona urbană - Modernizare strada
Tipografiei, Scuar CEC, strada Regele Ferdinand şi străzile adiacente”.
Contractul de proiectare cu execuție lucrări nr. 253257 s-a atribuit, în data de 14.05.2019, executantului Asocierea SC DIFERIT SRL şi SC NV COSTRUCT SRL, iar termenele de realizare sunt 2 luni pentru proiectare şi 11 luni pentru execuția lucrărilor, de la data emiterii ordinelor de începere.
Implementarea proiectului are termen de finalizare 31.05.2021.

Obiectivul general al investiţiei este "Îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor
nemotorizate de transport în municipiul Cluj-Napoca, în vederea reducerii numarului de
deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, având la baza planul de mobilitate urbană."

Obiective specifice ale investiţiei:

- Îmbunătățirea infrastructurii de transport.
- Ameliorarea aspectului urbanistic al zonei;
- Modernizarea sistemului de iluminat prin care se urmăreşte reducerea consumurilor de
energie electrică şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
- Creşterea estimată a numărului de pietoni care utilizează traseele/zonele pietonale prin
ameliorarea aspectului urbanistic al zonei;
- Creşterea estimată a numărului de biciclişti care utilizează traseele de biciclete construite/

modernizate/extinse;

Proiect finanţat prin FEDR, Programul Operaţional Regional 2014-2020.

 

UAT Cluj-Napoca
Primăria Municipiului Cluj – Napoca, Str. Calea Moţilor, nr.3, 400001
Tel. 0264596030, int.4602,04635
E- mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei