monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Politică publică alternativă pentru reformarea sistemului de creșe publice

Politică publică alternativă pentru reformarea sistemului de creșe publice


Plasat între concediul maternal și grădiniță, programul de creșă din România este greu accesibil copiilor cu vâsta cuprinsă între 0-3 ani din mediul urban și inaccesibil pentru copiii din mediul rural. În acest context, Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului alături de Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia implementează proiectul Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie, cod MySMIS 111141. Scopul proiectului este de a elabora și de a susține o politică publică alternativă în domeniul reformării sistemului de creșe publice și de a capacita echipa ACEDO în formularea unei politici publice. Proiectul este implementat la nivel național în perioada 5 septembrie 2018 – 4 ianuarie 2020, fiind cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

În cadrul proiectului, situația creșelor din România ca instituții de îngrijire și educație a copiilor de vârstă mică este analizată în contextul numărului foarte redus de copii de la nivel național care urmează un program de creșă, a dotărilor de infrastructură, a formării personalului, a armonizării cadrului legislativ de funcționare a creșelor, dar și în contextual stimulării părinților de a-și lua un loc de muncă.

Conform studiului de impact la nivel național și european privind educația timpurie a copiilor, elaborat în cadrul proiectului, 81% dintre respondenți, experți din domeniul educației, consideră că numărul creșelor din localitatea unde au domiciliul nu este suficient raportat la cererile de înscriere ale copiilor, în timp ce 63% dintre aceștia sunt de părere că nu există suficient personal calificat pentru a lucra în domeniul educației timpurii pentru segmentul de vârstă 0-3 ani.

Etapele de elaborare ale politicii publice alternative în educația timpurie realizate în cadrul acestui proiect au cuprins sesiuni de formare pentru echipa ACEDO în redactarea unei politici publice, derularea unei analize și publicarea rezultatelor cu privire la nevoile, resursele și initiațivele din educația antepreșcolară și organizarea a 8 seminarii regionale de consulare publică și dialog social. Informații detaliate cu privire la activitățile derulate pe durata implementării sunt prezentate pe plaforma de consultare www.dialogpublic.ro

Proiectul Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie, cod MySMIS 111141 este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este 997.904,02 lei, confințarea Uniunii Europene este de 977.945,95 lei.

Principalele rezultate obținuțe în cadrul proiectului sunt: un raport de analiză privind impactul politicilor publice în domeniul educației timpurii și aplicarea acestora în România, 8 sesiuni de consultare publică și sensibilizare a instituțiilor publice, a mediului neguvernamental și a partenerilor sociali pentru susținerea și promovarea politicii publice, un program de formare pentru echipa Solicitantului și o politică publică alternativă în educația antepreșcolară.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului

www.dialogpublic.ro

Telefon: 031.426.23.86

E-mail: office@acedo.ro

CEDO
Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!