monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț eveniment conștientizare FC-Formarea continuă, cheia pentru întărirea competitivității, îmbunătățirea gradului de adaptabilitate la schimbare Cod MySMIS: 118056

 


ANUNȚ EVENIMENT CONȘTIENTIZARE

 

FC-FORMAREA CONTINUĂ, CHEIA PENTRU ÎNTĂRIREA COMPETITIVITĂȚII,

ÎMBUNĂTĂȚIREA GRADULUI DE ADAPTABILITATE LA SCHIMBARE

Cod MySMIS: 118056

 

SC T SMART SERVICII SRL a organizat, în cadrul proiectului „FC - Formarea continuă, cheia pentru întărirea competitivității, îmbunătățirea gradului de adaptabilitate la schimbare” un eveniment de conștientizare cu privire la cursurile și activitățile de sprijinire a IMM-urilor, desfășurate în cadrul proiectului.

La eveniment au participat peste 50 de antreprenori, manageri si angajati din departamentele de resurse umane din zona de Nord-Vest. Cu această ocazie, participanților li s-au oferit informații detaliate referitoare la tipurile de cursuri gratuite oferite, precum și la modalitatea se înscriere.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.8 - Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, cod apel POCU/227/3/8.

Obiectivul proiectului:

Obiectivul principal constă în creșterea cu cel puțin 510 de persoane a numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.
Cursurile sunt gratuite, oferă diplomă recunoscută ANC și se fac într-un format modern, interactiv, folosind sisteme inovative de tip e-learning.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Date de contact:

Manager de proiect: Moldovan Gabriela Sorana
Tel.: 0745392623
e-mail: contact@tsmart.ro

T smart