monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț finalizare proiect P.O.R. 2.1. a microîntreprinderi „Modernizarea S.C. Tamwood S.R.L. prin achiziția de echipamente specifice, în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”

Data:30.09.2019


Comunicat de presă

 

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT P.O.R. 2.1.A MICROÎNTREPRINDERI

“MODERNIZAREA S.C. TAMWOOD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE, ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ”

Numele beneficiarului: S.C. TAMWOOD S.R.L.

Numele programului: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Numele Autorității de Management: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Numele Organismului Intermediar: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

Obiectivele proiectului:

1. Înființarea unei activități noi, inovatoare – fabricarea de ferestre și uși din lemn (masiv și stratificat);

2.  Achiziționarea de echipamente specifice noi;

3.  Crearea a 3 noi locuri de muncă și menținerea acestora pentru o perioadă nedeterminată de timp – personalul nou angajat va utiliza echipamentele prevăzute a fi achiziționate în cadrul acestui proiect.

Rezultatele proiectului:

- 1 activitate nou înființată – fabricarea de ferestre și uși din lemn (masiv și stratificat);

- 9 echipamente specifice fabricării de ferestre și uși din lemn (masiv și stratificat) - cod CAEN 1623 – achiziționate;

- 3 pesoane angajate ca urmare a realizării/implementării proiectului.

Impactul proiectului la nivel local:

- Utilizarea forței de muncă locală;

- Promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficientă a resurselor;

- Dezvoltarea mediului de afaceri local și regional.

Valoarea totală a proiectului: 1.347.117,89 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 891.476,77 lei, din care fonduri FEDR – 757.755,25 lei și fonduri Bugetul Național – 133.721,52 lei.

Data începerii proiectului: 10.07.2018

Data finalizării proiectului: 30.09.2019

Societatea comercială TAMWOOD S.R.L., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Modernizarea S.C. TAMWOOD S.R.L. prin achiziția de echipamente specifice, în Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj”, cod SMIS 113093, proiect finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideiilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, în baza contractului de finanțare 2640 / 10.07.2018.

 

S.C. TAMWOOD S.R.L.

Municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 76, județul Cluj, România

Persoană de contact: Daniel-Adalbert TĂMAȘ, Administrator,

Tel: 0753-672 394, e-mail: tamwoodcluj@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei