monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

COMUNICAT DE PRESĂ - Finalizare implementare proiect ”Investiție inițială privind inființarea unei noi hale de producție sticlă termoizolantă aparținând S.C. WELTHAUS S.R.L.”

Comunicat de presă

 


25.09.2019

 


Finalizare implementare proiect  Investiție inițială privind inființarea unei noi hale de producție sticlă termoizolantă aparținând S.C. WELTHAUS S.R.L.

 


S.C. WELTHAUS S.R.L., cu sediul social în Municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 37, jud. Sălaj, cod poștal 450008, anunță finalizarea implementarii proiectului Investiție inițială privind inființarea unei noi hale de producție sticlă termoizolantă aparținând S.C. WELTHAUS S.R.L.”, cod MySMIS 116594, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3393/29.10.2018. Proiectul are o valoare totală de 7.432.155,53 lei, din care 3.956.170,78 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (FEDR = 3.362.745,18 lei si Buget national = 593.425,60 lei).

Proiectul s-a implementat la noul punct de lucru al societatii situat în mun. Zalău, Șoseaua Ocolitoare Nr. 8, Hala 1, CF 69198 (CF vechi nr. 54837), Judetul  Salaj și s-a derulat în perioada 29.10.2018-25.09.2019.         


Obiectivele proiectului:  

- Creșterea veniturilor din vanzarea producției de sticlă cu minim 20% in urmatorii 2 ani de la data finalizării proiectului.


- Creșterea profitabilității (creșterea profitului cu minim 10%, in primii 2 ani dupa implementarea proiectului).

Rezultatele proiectului:

- Dezvoltarea unor produse noi (sticla laminată- pachete de 3 sticle 331(duplex) + low-e 331 (duplex) si sticla specială- tiparită) si a unui proces nou (tiparirea sticlei cu o imprimantă specială).

- Optimizarea producției cu ajutorul unui soft specializat.

- Promovarea activității firmei, certificarea sistemelor de management si a unui produs nou si participarea la targuri internaționale.

Impactul investiției la nivel local și regional: S-au achiziționat echipamente performante cu ajutorul cărora societatea se va impune pe piața locală si regională in domeniul producției de sticla termoizolanta. Acestea vor aduce beneficii atât pentru beneficiar cât și pentru clienți, prin creșterea calității produselor realizate. Prin realizarea acestui proiect se vor crea două noi locuri de munca. Proiectul  va avea un impact pozitiv si asupra mediului economic al judetului Sălaj prin faptul ca investitia este localizata intr-o zona de dezvoltare a orasului, fiind adiacenta unei zone unde se va construi un parc industrial.

 

WELTHAUS

FERESTRE ȘI UȘI

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României