monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunț finalizare proiect “RECOVERGOLD- Extinderea capacităților avansate de producție la SC UNION CO SRL prin investiții în echipamente, servicii și active necorporale” POR 2.2A

 

Comunicat de presă


Data: 25.09.2019

Anunț finalizare proiect “RECOVERGOLD – Extinderea capacităților avansate de producție la SC UNION CO SRL prin investiții în echipamente, servicii și active necorporale” POR 2.2A

 

UNION CO SRL anunță finalizarea activităților proiectului „RECOVERGOLD - Extinderea capacităţilor avansate de producţie la SC Union Co SRL prin investiţii în echipamente, servicii şi active necorporale” Cod SMIS 115462, derulat incepand cu data de 29.10.2018 in muncipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, in baza contractului de finanatare nr. 3411/29.10.2018.

Valoarea totală a proiectului este de 5.607.267,43 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 3.370.335,41 lei din care 2.864.785,41 lei din FEDR și 505.550,37 lei din bugetul național.

Obiectivele proiectului sunt:

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului propus spre finanțare vizează creșterea competivității SC Union Co SRL pe piața națională prin diversificarea activităților față de domeniul existent, respectiv vizează inființarea si dotarea unei PLATFORME TEHNOLOGICE cu utilaje și echipamente high-tech, care vor conduce la creșterea gamei sortimentale – dezvoltare de produse noi

Obiectivele specifice ale proiectului

 Obiectiv 1. Dotarea platformei tehnologice cu utilaje și echipamente high-tech: achiziționarea unei linii tehnologice high-tech pentru recuperarea materialelor reciclabile sortate din deșeuri.

Obiectiv 2. Neutralizarea apelor reziduale: achiziționarea unui sistem performant pentru neutralizarea apelor reziduale (ca și componentă a liniei tehnologice)

Obiectiv 3. Creșterea numărului de angajați cu un procent de 18.75% față de cele 16 persoane angajate în prezent în activitate prin crearea a trei (3) noi locuri de muncă și menținerea acestora pe o durată de peste 3 ani de la data finalizării proiectului;

Creșterea cifrei de afaceri cu 10 % într-un interval de 7 ani de la data finalizării proiectului de la valoarea înregistrată la 31.12.2016, de 12.665.549 lei la valoarea de 13.932.103,90 lei prognozată la data de 31.12.2026 prin activitățile de reciclare, ce pot genera valoare adaugată mare și profit, chiar și în condiții de recesiune;

Rezultatele proiectului:

1.  Cresterea competivitatii SC Union Co SRL pe piata nationala prin diversificarea activitatilor fata de domeniul existent. Achizitionarea unei linii tehnologice high-tech pentru recuperarea materialelor reciclabile sortate din deseuri, respectiv punerea in functiune a liniilor tehnologice
2.  Sistem performant pentru neutralizarea apelor reziduale (ca si componenta a liniei tehnologice) achizitionat si pus in functiune;
3.  Numarul de angajati crescut cu un procent de 18.75%. prin angajarea de noi persoane calificate.

Impactul investitiei la nivel local consta in cresterea competivitatii SC Union Co SRL pe piata nationala prin diversificarea activitatilor fata de domeniul existent si respectiv cresterea numarului mediu de salariati prin crearea a 3 locuri de munca

UNION CO SRL
Date de contact: Cluj-Napoca, str. Miron Costin nr 12A, tel/fax: 01264 592 245, email: 
office@unionco.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei