monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat-Anunţ finalizare proiect “Ȋmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la servicii medicale de urgență” Fonduri europene pentru invesţii în echipamente în cadrul Spitalului Militar de Urgenţă “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca

Comunicat de presă

 


29 august 2019

 


Anunţ finalizare proiect “Asigurarea accesului la servicii de sănătate

în regim ambulatoriu pentru populația municipiului Cluj-Napoca”


Fonduri europene pentru invesţii în echipamente în cadrul

Spitalului Militar de Urgenţă “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca


 

Spitalul Militar de Urgenţă“Dr.Constantin Papilian” Cluj-Napoca, a beneficiat de fonduri europene în baza contractului de finanţare semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord- Vest - în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi parteneriatul dintre Ministerul Sănătății și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, Spitalul Militar de Urgență “Dr.Constantin Papilian” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stancioiu, Institutul Regional de Gastroeneterologie – Hepatologie Prof.dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca, reprezentat prin lider de parteneriat MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - în calitate de beneficiar. Valabilitatea contractului este până la 31.08.2019.


Proiectul “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația municipiului Cluj-Napoca”, face parte din axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Programul operațional regional 2014-2020, cod   SMIS 125322, are o valoare totală de 24.659.223,73 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 224.166.039,22  lei.  Valoarea  eligibilă  nerambursabilă  din  Fondul  European  de  Dezvoltare  Regională  este  de 17.261.456,63 lei.

Obiecvul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin invesţii în dotari sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaţionalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.

Obiecvele specifice au fost:

- Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii).

- Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile).

- Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creşterea stării de sănătate publică

Îndeplinirea obiecvelor specifice ale proiectului a avut următoarele rezultate: creşterea numărului de pacienţi care au beneficiat de servicii medicale, dotarea infrastructurii cu aparatură medicală nouă de înaltă performanţă şi îmbunătăţirea acvităţii medicale în Ambulatorul intergrat din cadrul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca.

Implementarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația municipiului Cluj-Napoca” a condus la îmbunătățirea activității medicale în Ambulatorul integrat din cadrul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca.

 

Persoană de contact: Baltaru Doina

Telefon: 0246-598381.

Email:

spitalulmilitarcluj@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României