monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunţ finalizare proiect “Ȋmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la servicii medicale de urgență ”Fonduri europene pentru invesţii în echipamente în cadrul Spitalului Militar de Urgenţă “Dr. Constantin Papilian”

Comunicat de presă

 


29 august 2019

Anunţ nalizare proiect


“Ȋmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la servicii medicale de urgență

 Fonduri europene pentru invesţii în echipamente în cadrul


Spitalului Militar de Urgenţă “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca

Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Constantin Papilian” Cluj-Napoca, a beneciat de fonduri europene în baza contractului de nanţare semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord- Vest - în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi parteneriatul dintre Ministerul Sănătații și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, Spitalul Militar de Urgenta “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stancioiu, Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie Prof.dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca, reprezentat prin lider de parteneriat MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - în calitate de beneficiar. Valabilitatea contractului este pȃnă la 31.08.2019.


Proiectul “Ȋmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la servicii medicale de urgență”, face parte din axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Programul operațional regional 2014-2020, cod  SMIS

125320, are o valoare totală de 27.790.863,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 27.235.046,57 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.453.604,69 lei.


Obiecvul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin invesţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.

Obiecvele specifice SUNT:

- Dotarea  infrastructurii  unităţilor  de  primiri  urgenţe  şi  a  compartimentelor  de  primiri  urgenţe  (inclusiv  cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum şi echipamente destinate secțiiilor suport care deservesc UPU).

- Îmbunataţirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creşterea stării de sănătate publică.

Îndeplinirea obiecvelor specifice ale proiectului a avut următoarele rezultate: creşterea numărului de pacienţi care au beneficiat de servicii medicale, dotarea infrastructurii cu aparatură medicală nouă de înaltă performanţă şi îmbunătăţirea acvităţii medicale în secția ATI precum şi în cadrul secţiilor suport care deservesc UPU din cadrul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca.

Implementarea proiectului “Ȋmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la servicii medicale de urgență”  a  condus  la  îmbunătățirea  activității  medicale  în  secția  ATI  precum  şi  în  cadrul  secțiilor  suport  care deservesc UPU din cadrul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca.

 

Persoană de contact:

Baltaru Doina

Telefon: 0246-598381

Email:

spitalulmilitarcluj@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României