monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț de presă ,,Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor” COD SMIS 122709

Anunț de presă

,,Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”

COD SMIS 122709

Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație
timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă
Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca
Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare = 4.875.779,02 lei
Valoarea nerambursabilă solicitată = 3.784.314,33 lei

În data de 25.04.2019 s-a semnat contractul de finanțare nr. 4196 pentru proiectul ,,Reabilitare,
extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”. Proiectul are termen de finalizare în luna
octombrie a anului 2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație
pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterea participării populației
școlare la procesul educațional prin reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea grădiniței
”Căsuța Poveștilor”, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. București, nr. 22.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
- Îmbunătăţirea și extinderea infrastructurii de învăţământ prin reabilitarea, extinderea și
moder nizarea corpului de clădire existent.

- Creșterea accesului, calităţii şi a atractivităţii educaţiei preșcolare, prin dotarea cu echipamente
didactice, echipamente IT, modernizarea utilităţilor şi crearea de facilităţi speciale pentru
persoanele cu dizabilități, în vederea încurajării accesului la educație timpurie.
Beneficiarii direcți ai proiectului, la finalul implementării, vor fi 108 preșcolari.
Data de începere a proiectului: 05.09.2017.
Data finală a proiectului: 21.10.2020.
Proiect finanțat prin FEDR, Programul Operațional Regional 2014-2020.

Date de contact: Primăria municipiului Cluj-Napoca
Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001
Tel. 0264 596030, int. 4630, 4635
e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei