monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Asociația GAL Someș-Nadăș anunță prelungirea următoarei sesiuni de cereri de proiecte până în data de 06 septembrie 2019:

Data publicării: 21.08.2019

APEL DE SELECȚIE                


Asociația GAL Someș-Nadăș anunță prelungirea următoarei sesiuni de cereri de proiecte până în data de 06 septembrie 2019:

1. Măsura M6/2A – Investiții în active fizice agricole


 

Data prelungirii apelului de selecție: 22.08.2019


Data limită de depunere a proiectelor: 06.09.2019

Beneficiari eligibili:


- Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;

- Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale (în baza OUG nr. 44/2008) care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;


- SNC; SCS; SA; SCA; SRL (în baza Legii nr. 31/1990 republicată) care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;

- Societăți comerciale cu capital privat (în baza Legii nr. 15/ 1990) care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;

- Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, stațiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;

- Societăți agricole, Societăți cooperative agricole și Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991, Legii nr. 1/ 2005 cu modificările, respectiv Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e și completările ulterioare) care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;

- Grup de producători (prin Ordonanța nr. 37/2005) care deservesc intereselor membrilor și vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș.

Fonduri disponibile: 100.000,01 EURO

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 65.000 EURO.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50%.

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90%

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

-  06.09.2019 - Biroul GAL Someș-Nadăș, din loc. Florești, str. Avram Iancu, nr. 170 (sediul Primăriei comunei Florești, etaj 1), jud. Cluj, în intervalul orar 10:00 – 14:00 și vineri intre orele 10:00 – 13:00;

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.galsn.ro și la sediul GAL pe suport tipărit.

 

Date de contact:

Asociația GAL Someș-Nadăș

Str. Avram Iancu, Nr. 170, et. 1, Loc. Florești, Jud. Cluj.

Tel: 0759 034 798 – Bogdan RUSU, 0738 723 731 – Daniela PRUNEAN

e-mail: galsomesnadas@gmail.com

site: www.galsn.ro