monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - anunț finalizare proiect “Diversificare activitate de producție articole confecționate din textile prin achiziția de echipamente performante la Kids Decor System SRL” Cod SMIS 103895

Comunicat de presă

Data: 19.08.2019

Anunt finalizare proiect

“Diversificare activitate de producţie articole confectionate din textile prin achiziţia de echipamente performante la Kids Decor System SRL”

Cod SMIS 103895

Kids Decor System SRL, in calitate de beneficiar in cadrul contractului de finantare nr. 668/20.11.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europne in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si cu Organismul Intemediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, a implementat proiectul “Diversificare activitate de producţie articole confectionate din textile prin achiziţia de echipamente performante la Kids Decor System SRL”, proiect cofinantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea Competitivitatii Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a idelilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totala a proiectului a fost de 557.242,35 lei, valoare eligibila de 458.232,28 lei, din care finantarea nerambursabila a fost reprezentata de suma de 365.467,28 lei (310.647,19 lei valoare nerambursabila din FEDR, respectiv 54.820,09 lei din bugetul national).

Obiectivul general al companiei il reprezinta imbunatatirea performantelor economice obtinute de catre societate, pe termen mediu si lung care sa permita consolidarea si cresterea pozitiei pe piata a acesteia in conditii de mentinere a profitabilitatii prin achizitionarea de echipamente performante, specializarea personalului, a produselor existente, dar si diversificarea de produse.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

- Cresterea capacitatilor de productie si diversificarea produselor oferite în scopul acoperirii majoritatii produselor care pot fi realizate în cadrul clasei CAEN in care activeaza firma, prin achizitia de echipamente inovative. Compania va achizitiona si o rampa mobila pentru persoane cu dizabilitati, astfel incat toate categoriile de clienti sa fie serviti in cele mai bune conditii. Acest deziderat este in acord cu obiectivul companiei de a presta servicii de un inalt nivel calitativ cu impact direct asupra cresterii cotei de piata. Aceste obiective sunt prevazute a fi finalizate pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului.

- Cresterii activitatii companiei prin asigurarea publicitatii, a unui management performant al implementarii si angajarea a 5 persoane dintre care una din categoria persoanelor defavorizate, pâna la finalul perioadei de implementare a proiectului.

- Eficientizarea costurilor si protejarea medului inconjurator prin investitii în echipamente si tehnologii inovative prin: achizitie soft tip ERP util în inovarea de proces cu impact direct asupra reducerii timpilor de lucru, achizitie sistem de eficientizare energetica.

Locatia implementarii este situata in Cluj-Napoca, Str. Oltului, nr. 47, ap. 13, jud. Cluj.

Rezultatele proiectului:

- Au fost achizitionate: 41 de echipamente tehnologice pentru productie articole confectionate din textile,  1 aparat aer conditionat, 1 imprimanta, 1 laptop, 1 set rafturi, 1 rampa persoane cu dizabilitati, 4 pubele pentru colectat selectiv, 1 sistem de eficientizare energetica, 1 soft tip ERP / CRM;

- Pe parcursul implementarii proiectului compania a beneficiat de servicii de consultanta in management si afaceri, publicitate si informare;

- In urma implementarii proiectului au fost angajate 5 persoane din care 1 persoana din categoria persoanelor defavorizate;

- Toti indicatorii de rezultat si realizare asumati prin contractul de finantare au fost realizati.

 

KIDS DECOR SYSTEM SRL

Mun. Cluj-Napoca, Str. Oltului, nr. 47, ap. 13, jud. Cluj

tel. 0722450015, contact@kidsdecor.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei