monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Cluj”

Comunicat de presă

Data: 12.08.2019


 

Titlu proiect “ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚULUI CLUJ”

 

Parteneriatul format din Ministerul Sănătații în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Spitalul Municipal Turda, Spitalul Municipal Dej, Spitalul Clinic Boli lnfectioase Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello" Cluj-Napoca, Spitalul Municipal ,,Dr. Cornet lgna" Campia Turzii, Spitalul Municipal Gherla, SPITALUL ORASENESC HUEDIN, Municipiul Dej, derulează începând cu 17.12.2018 proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Cluj”, COD SMIS 125321, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 3630/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii).

2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile).

3. Îmbunătațirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Valoarea totală a proiectului, afenta Spitalului Orasenesc Huedin, este de 223.255,11 lei, din care, contribuția Uniunii Europene este de 156.278,58 lei.

Echipamentele achizitionate au dotat, urmatoarele cabinete si laboratoare medicale din ambulatoriul de specialitate: Cabinet medical Cardiologie, Cabinet medical Medicina Interna, Laborator Radiologie si Imagistica Medicala, Laborator recuperare fizica si balneologie, Laborator analize medicale.

In perioada: 2015-2018, au beneficiat de servicii medicale, utilizand aceste echipamente, un numar de 14.444 pacienti.

Data incepere proiect: 01.01.2014

Data finalizare proiect: 31.08.2019

 

SPITALUL ORASENESC HUEDIN

Date de contact: ec. Ana Silvia Resteman –  Manager, Spitalul Orasenesc Huedin

ec.Adriana Farcane – Director financiar contabil, Spitalul Orasenesc Huedin

tel: +40 264351815, Spitalul Orasenesc Huedin, e-mail: secretariat@spitalulhuedin.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei