monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunț finalizare proiect ”Dezvoltarea Alumen DWS SRL prin achiziția de utilaje specifice producției tâmplăriei din aluminiu”

Comunicat de presă

Data: 30.07.2019


Anunț finalizare proiect ”Dezvoltarea Alumen DWS SRL prin achiziția de utilaje specifice producției tâmplăriei din aluminiu”

 


ALUMEN DWS SRL în calitate de BENEFICIAR a încheiat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management  pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul cu titlul ”Dezvoltarea Alumen DWS SRL prin achiziția de utilaje specifice producției tâmplăriei din aluminiu”, COD SMIS 111583.

Proiectul este cofinanțat  de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 2.1.A – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – MICROÎNTREPRINDERI”, având o valoare totală de 1.168.093,56 lei și o finanțare nerambursabilă  de 883.243,99 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 750.757,39 lei,  iar valoarea nerambursabilă din bugetul național 132.486,60 lei.


Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea societății Alumen DWS SRL prin înființarea unui atelier in domeniul producției tâmplăriei din aluminiu si dotarea acestuia cu echipamente si tehnologii specifice.

Rezultatele proiectului constau în:


1. Creșterea cifrei de afaceri cu minim 20% în perioada de operare a proiectului.

2. Creșterea numărului de angajați - se angajează 3 muncitori, si se mențin locurile de munca existente si cele nou create pe toata perioada de implementare si operare a proiectului.


3. Dotarea cu utilaje specifice producției de tâmplărie din aluminiu acestea contribuind la dezvoltarea caracterului inovativ al activității prin crearea unui atelier modern, avand la baza rezultatele unor tehnologii de ultima generație.

Impactul investiției la nivel local a constat în creșterea nivelului de tehnologizare și a calității activității de producție a tâmplăriei de aluminiu, precum și promovarea spiritului antreprenorial.

Date de contact: Comuna Apahida, sat Apahida, str. Octavian Paler, nr. 23, judetul Cluj, Romania, cod postal 407035, tel. 0755/429.659, e-mail: office@alumen.ro, persoană de contact – VADIM OLEACU
 

Λ L U

M Ξ N

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României