monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Privind demararea proiectului “Modernizare și dotare gradiniță, Sat Bogata de Sus nr. 138, Comuna Vad, Județul Cluj”Cod SMIS 122155

Data: 17.07.2019

Comunicat de presă


Privind demararea proiectului

“Modernizare și dotare gradiniță, Sat Bogata de Sus nr. 138, Comuna Vad, Județul Cluj”


Cod SMIS 122155

 


Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vad, în calitate de Beneficiar în cadrul contractului de finanțare nr. 4195/08.05.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul Modernizare și dotare gradiniță, Sat Bogata de Sus nr. 138, Comuna Vad, Județul Cluj, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot paercursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.

Valoarea totală a proiectului este de 687.700,15 lei din care finanțare nerambursabilă în valoare de 541.997,82 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 42 luni, între 01.03.2018 și 31.08.2021, iar locația implementării este Comuna Vad, Sat Bogata de Sus, nr. 138, Județul Cluj.


Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale în Comuna Vad în vederea creării condițiilor optime de participare a populației preșcolare la aceasta.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea procesului educational în cadrul Grădiniței cu program normal Bogata de Sus prin realizarea de lucrari de modernizare a clădirii existente, și creșterea calității procesului educațional prin dotarea gradiniței cu echipamentele didactice necesare desfășurării activității didactice în condiții optime.


 

Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Vad

Sat Vad, nr. 146, Comuna Vad, Județul Cluj

Tel: 0745.874.570, fax: 0264.225.201, e-mail: primariavad@yahoo.com

Persoană de contact: David Prunean, Primar

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei