monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț de presă - Anunț finalizare proiect: Achiziție utilaj în cadrul MADBETON S.R.L.

Anunț de presă

Județul Maramureș, 15.07.2019

Anunț finalizare proiect: Achiziție utilaj în cadrul MADBETON S.R.L.

         MADBETON S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „ Achiziție utilaj în cadrul MADBETON S.R.L.”, cod SMIS 113836, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii: 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea microintreprinderii MADBETON S.R.L. prin modernizarea activității societății si implicit creșterea productivității muncii și a eficienței organizației.

Obiective specifice ale proiectului:

* Crearea unei baze tehnice în orașul Borșa;

* Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului cu 5 salariați și menținerea numărului mediu de salariați actuali din cadrul societății;

* Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă și egalitate de șanse.

Rezultatele proiectului:

* Angajarea a 5 persoane ca urmare a realizării proiectului;

* Dotarea cu active corporale: 1 utilaj – excavator pe șenile;

* Angajarea unei persoane din categoria defavorizată, cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani.

Valoarea totală a proiectului este de 1.398.638,56 lei, valoarea finanțării nerambursabile este de 894.395,60 lei din care valoarea contribuției din FEDR este de 760.236,26 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 134.159,34 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

* Modernizarea activității societății prin dotarea cu noi echipamente de ultima generație, mai eficiente din punct de vedere energetic;

* Creșterea numărului mediu de salariați cu 5 salariați;

* Angajarea unei persoane din categoria defavorizată, cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani.

       Informaţii suplimentare se pot obţine la: Mario-Adrian Jurcuț, Administrator, Telefon/Fax/E-mail: 0262-342554 / 0262-344460 / madbetton@yahoo.com.

 

MADBETON S.R.L.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României