monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE PRESĂ privind finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA SOCIETATII BRUCO ANTREPRIZA SRL”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data 09.07.2019

 

ANUNȚ DE PRESĂ privind finalizarea  proiectului  „DEZVOLTAREA SOCIETATII BRUCO ANTREPRIZA SRL”

 

Proiectul  “DEZVOLTAREA SOCIETATII BRUCO ANTREPRIZA SRL”, cod MySMIS 112714, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către BRUCO ANTREPRIZA SRL și are o valoare totală de 1,321,423.66 lei, din care 888,352.05 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Valoarea nerambursabilă ce provine din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 755,099.24 lei. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR NORD VEST, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Vest .

Proiectul s-a derulat in perioada 01.03.2017-31.07.2019.

Obiectivul general al proiectului a fost atins: Dezvoltarea societatii Bruco Antrepriza SRL: Cresterea productivitatii muncii, Cresterea numarului de angajati cu 5 salariati si mentinerea numarului mediu de salariati din cadrul societatii,  Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse.

Rezultate proiectului sunt dotarea societatii BRUCO ANTREPRIZA cu echipamente noi, de ultima generatie pentru dezvotarea activitatii de constructii; crearea a 5 noi locuri de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminta din care  1 loc de munca creat pentru persoane din categorii defavorizate.

Impactul investiției la nivelul   regiunii  este crearea de locuri de muncă (5 noi locuri de munca).  

 

Date de contact beneficiar:

BRUCO ANTREPRIZA SRL

SEDIUL SOCIAL Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. str. Bocskai Istvan nr. 2, bl. C3, ap. 1, , judetul Cluj, cod postal 400460, România

PUNCT DE LUCRU Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahar nr. 165, judetul Cluj

Telefon: 0751199208  Adresa e-mail : vasile.pascu@bruco.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei