monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Dotarea tehnologică a departamentului service autovehicule a societății Build & PR Consulting SRL

 

COMUNICAT DE PRESĂ


 

Data:    27.06.2019


 

Finalizarea proiectului „Dotarea tehnologică a departamentului service autovehicule a societății Build & PR Consulting SRL ”


  Societatea Build & PR SRL, cu sediul în municipiul Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa 1 MAI, nr. 4-5, județul Cluj, a derulat în perioada 15.06.2018 – 30.06.2019 proiectul intitulat „ Dotarea tehnologică a departamentului service autovehicule a societații Build & PR Consulting SRL”, SMIS 108557, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020,  respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului:  Proiectul a avut ca obiectiv consolidarea poziței pe piață a societății prin dotarea acesteia pentru intrarea pe piața specific a serviciilor de reparații și întreținere auto, oferind soluții integrate destinate atât firmelor de transport cât și particularilor aflați în tranzit către UE, bazându-se pe cunostințele si experiența dobândite, alaturi de o actualizare permanentă a tehnologiei utilizate în materie de service.


Rezultatele obţinute prin implementarea proiectului sunt reprezentate de dotările performante achiziţionate.

S-au achiziționat 28 de echipamente specifice pentru operațiuni de reparații și întreținere autovehicule, un software CRM, un sistem de iluminat cu consum redus, panouri radiante și echipamente IT.


Impactul investiţiei la nivelul regiunii a însemnat creşterea cantitativă şi calitativă a resurselor umane, prin crearea a 5 locuri noi de muncă precum şi adaptarea competenţelor personalului la noile tehnologii utilizate.

Programul: Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „ Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”

Valoarea totală a proiectului: 676.439,73 lei,  din care valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR este de 384.057,70 lei.

Loc de implementare:  Municipiul Oradea, str. Calea Borșului, nr. 38 J, județul Bihor  

Date suplimentare puteți obține: Build & PR Consulting SRL, la sediul menționat mai sus, e-mail: aanca04@yahoo.com, persoană de contact dl. Giurgiuman Calin-Bogdan , tel. 0743656328

Build & Consulting SRL

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei