monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizare proiect ”Calitate, Competenţă, Performanță în Consiliul Județean Cluj”

Comunicat de presă

24.06.2019

Finalizare proiect ”Calitate, Competenţă,
Performanță în Consiliul Județean Cluj”

Judeţul Cluj, prin Consiliul Județean în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Calitate, Competenţă, Performanță în Consiliul Județean Cluj” (CCP), finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul început în 12 martie 2018 și-a atins obiectivul pentru care a fost realizat: implementarea unui sistem de management al calității (ISO) care să genereze performanță la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Cluj, în relația cu cetățeanul.

Valoarea totală a proiectului a fost de 624.995,52 lei.            

Valoarea totală eligibilă a fost de 624.995,52 lei din care:

• 531.246,19 lei finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (85%),

• 81.249,41 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13%),

• 12.499,92 lei cofinanţare eligibilă de la Consiliul Judeţean Cluj (2%).

Grupul țintă al proiectului a fost format din 40 de persoane, funcționari publici, personal de conducere si de execuție, angajați ai Consiliului Județean Cluj.

Prin implementarea activităților proiectului s-au obţinut următoarele rezultate principale:

- Dezvoltarea și implementarea sistemului de calitate ISO 9001:2015 la nivelul tuturor structurilor din cadrul Consiliului Județean Cluj;

- Dezvoltarea abilităților personalului din cadrul grupului țintă în domeniile auditor calitate, control managerial intern, inclusiv modulele Egalitate de sanse și Dezvoltare durabilă, prin organizarea de cursuri;

- Schimb de experiență cu o instituție internațională pentru persoanele certificate în domeniul auditor calitate.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 16 luni, începând cu data de 12.03.2018, până în data de 11.07.2019.

 

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ                            Date de contact:

                                                                        ALIN TIȘE

                                                                        PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ

                                                                        Tel./fax: 0372 640030 / 0372 640070

                                                                        E-mail: cjc@cjcluj.ro