monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă- Anunț finalizare implementare proiect: Crearea unei noi unități de producție în cadrul firmei Leopet COM SRL prin achiziționarea de echipamente moderne, eco-eficiente

Comunicat de presă

19.06.2019


Anunț finalizare implementare proiect: Crearea unei noi unități de producție în cadrul firmei Leopet COM SRL prin achiziționarea de echipamente moderne, eco-eficiente

 


Titlul proiectului: “Crearea unei noi unități de producție în cadrul firmei Leopet COM SRL prin achiziționarea de echipamente moderne, eco-eficiente”

Numele beneficiarului: LEOPET COM SRL


Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): 4.863.549,20 lei

Valoarea contribuției europene: 2.460.385,79 lei


Data începerii şi finalizării proiectului: 08.05.2018 – 31.07.2019

Codul MySMIS: 112780


Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului au fost crearea unei noi unități de producție în cadrul firmei Leopet SRL prin achiziționarea de echipamente moderne, eco-eficiente și diversificarea activității societății cu ajutorul acestora, diversificare care constă în fabricarea semi-fabricatelor, paleților și cipsurilor din lemn și totodată modernizarea procesului de producție de la nivel de întreprindere.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.  Fabricarea unor produse noi care nu au mai fost fabricate de întreprindere ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul firmei cu ajutorul noilor echipamente care vor fi achiziționate prin acest proiect și anume: linie producție cherestea, linie automată de îmbinat în dinți, mașină de rindeluit pe 4 fețe, tocător cu tambur, motostivuitor, încărcător frontal, soft pentru linia de debitare;

2. Realizarea unor măsuri de promovare a egalității de șanse și a dezvoltării durabile prin angajarea unei persoane care aparține unei categorii defavorizate, adaptarea infrastructurii pentru operarea și accesul persoanelor cu dizabilități, îmbunatățirea calității mediului înconjurător prin creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă, instalarea unui sistem de iluminat eficient și achiziționarea unor echipamente cu un consum redus de energie electrică;

3. Creșterea competitivității firmei pe piața de producție națională și internațională prin: certificarea produselor firmei (se vor achiziționa atât servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației dar și servicii de certificare propriu-zisă) și certificarea sistemului de management ISO 9001 (se vor achiziționa atât servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației dar și servicii de certificare propriu-zisă), și implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participarea la un târg internațional în calitate de expozant;

Rezultatele oținute ale proiectului:

1. S-a creat o unitate nouă de producție prin dotarea cu echipamente a clădirii și fabricarea cu ajutorul acestora a unor produse noi (semi-fabricate din lemn, paleți și cipsuri din lemn) până la finalizarea implementării proiectului și s-a obținut o capacitate de productie semnificativ îmbunatățită ca urmare a inovării fluxului tehnologic prin achiziționarea de echipamente și utilaje de ultimă generație menite să crească gradul de calitate a produselor dezvoltate. Echipamentele achiziționate sunt: linie producție cherestea, linie automată de îmbinat în dinți, mașină de rindeluit pe 4 fețe, tocător cu tambur, motostivuitor, încărcător frontal, soft pentru linia de debitare;

2. A fost angajată o persoană dintr-o categorie defavorizată, infrastructura a fost adaptată pentru accesul persoanelor cu dizabilități, și s-a încheiat un contract cu o firmă care colectează selectiv deșeurile, sistemul de iluminat eficient a fost instalat și echipamentele achiziționate sunt cu un consum redus de energie, s-a obținut optimizarea funcționarii instalațiilor și optimizarea fluxurilor tehnologice;

3. Noile produse au fost certificate, s-a certificat sistemul de management ISO 9001 și societatea a participat la un târg internațional din domeniul prelucrării lemnului;

Impactul investiției:

1.  Prin proiectul de față, societatea LEOPET COM SRL a angajat o persoană nouă, defavorizată care să se ocupe de parte a fluxului tehnologic de creare a materialelor semi-finisate din lemn;

2. Tot prin intermediul proiectului, au fost certificate produsele obținute, și anume structurile de lemn pentru construcții, astfel, locuitorii orașului Sighetu-Marmației pot beneficia acum de produse de lemn de o calitate ridicată certificate de către un organism de certificare;

3.  Prin participarea la târgul international în domeniul prelucrării lemnului, societatea a luat contact cu diferiți potențiali clienți de la nivel international, lucru care a adus la masa de negocieri noi parteneri. În cazul concluzionării acestor negocieri cu contracte de furnizare, ar duce la necesitatea creșterii producției și implicit necesitatea realizării de angajări noi. Angajările s-ar realiza din cadrul comunității orașului Sighetu-Marmației;

LEOPET COM SRL

Persoana de contact: Leordean Gheorghe, administrator - LEOPET COM SRL

Tel: 0752 772 890, E-mail: leo_petrova@yahoo.ro, Fax:-

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei