monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Dezvoltarea și creșterea competitivității societății FORTUNE BROD SRL prin investiții în activitatea de broderii computerizate

Comunicat de presă

Data: 18.06.2019


Dezvoltarea și creșterea competitivității societății FORTUNE BROD SRL prin investiții în
activitatea de broderii computerizate

 

FORTUNE BROD SRL a implementat proiectul cu titlul ,, Dezvoltarea si crestererea competitivitatii societatii FORTUNE BROD SRL prin investitii in activitatea de broderii computerizate,, derulat prin Programul Operational Regional 2014-2020 prin Autoritatea de Management ,, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin cadrul Organismului Intermediar ,, Agentia pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Vest,,.
Valoarea totala a proiectului este de 459.886,83  lei , din care valoarea finantarii nerambursabile este de 388.641,94  lei .
Valoarea finantarii din FEDR este de 330.345,65 lei.
Data inceperii implemenatarii proiectului a fost 13.03.2018 , iar data finalizarii implementarii proiectului este 30.06.2019.
Proiectul avand codul SMIS 104877 cu titlul  ,, Dezvoltarea si crestererea competitivitatii societatii FORTUNE BROD SRL prin investitii in activitatea de broderii computerizate ,, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat de catre FORTUNE BROD SRL si are urmatoarele obiective specifice:
Primul dintre ele este realizarea de noi modele de broderie innovative mai sofisticate si mai calitative ca urmare a inovarii si retehnologizarii fluxului tehnologic de productie prinn achizitionarea de active necorporale si corporale cat si echipamente care contribuie la cresterea eficientei energetice. Al doilea obiectiv specific este dezvoltarea resurselor umane ale microintreprinderii prin angajarea unei persoane din categoria defavorizata si mentinerea locurilor de munca existente si a celor  nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului. Ultimul obiectiv specific este imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prinn asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a deseurilor , realizatea printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor in perioada de implemnetare si in perioada de durabilitate a proiectului.
Rezultatele proiectului :5 produse noi (embleme brodate pentru societati comerciale , embleme pentru uniforme scolare etc...)  introduse prin cadrul proiectului datorită creării fluxului tehnologic în sfera cod CAEN-ului 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a  odată cu achizițiile de active tangibile/intangibile din perioada de implementare a proiectului, cat si eficienta energetica crescuta ca urmare a retehnologizarii fluxului si achizitionarii panourilor fotovoltaice.Capital uman dezvoltat prin cadrul proiectului prin intermediul angajării vizate a fi efectuate în perioada de implementare (dintre care 1 post va fi atribuit persoanelor din categorii defavorizate). Se va asigura și menținerea acestora, inclusiv a nr. mediu de angajați pe toată durabilitatea proiectului.  Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor in perioada de implementare a proiectului cu valabilitate sau posibilitatea de prelungire pana la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului.

In ceea ce priveste impactul investitiei la nivelul localiatatii / regiunii acesta a fost unul favorabil si pozitiv prin crearea locurilor de munca si mentinerea posturilor actuale , achizitionarea unor echipamente mai eficiente energetic , imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin asigurarea  cresterii gradului de recuperare a deseurilor , realziata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor.

Fortune Brod
broderie computerizata
www.broderiicluj.ro

Date de contact beneficiar:
(Localitatea Cluj-Napoca, str Jean Jaures, nr. 13, jud. Cluj, Tel 0757 162 309, Fax 0264 436 868 , Mail broderiicluj@gmail.com)

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei