monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității SC TEHNIC CN SRL prin dotarea cu echipamente performante”

Comunicat de presă -


Finalizarea proiectului

„Creșterea competitivității SC TEHNIC CN SRL prin dotarea cu echipamente performante”


Data: 31.05.2019

Tehnic CN SRL, cu sediul social în: Cluj Napoca, Calea Baciului, Nr. 1-3, judetul Cluj, România, a derulat, începând cu data de 14.03.2018 până la data de 31.05.2019, proiectul “Cresterea competitivitatii SC TEHNIC CN SRL prin dotarea cu echipamente performante" COD PROIECT MYSMIS 103352, la sediul: Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr.1-3, România.

Obiectivul general al proiectului a constat in consolidarea pozitiei pe piata a SC TEHNIC CN SRL prin cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii firmei ca urmare a cresterii capacitatii de executie a unor produse cu valoare adaugata sporita.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Completarea dotarii SC SC TEHNIC CN SRL cu utilaje moderne, de ultima generatie care sa permita executarea de produse noi, cerute pe piata europeana, intr-un interval de 10 luni de la data obtinerii finantarii
2. Cresterea cifrei de afaceri cu 20% la doi ani dupa finalizarea implementarii proiectului.
3. Completarea personalului cu tehnicieni calificati, care sa permita dezvoltarea activitatii aferente investitiei propuse, prin crearea a cinci noi locuri de munca, intr-un interval de 10 luni de la obtinerea finantarii.

Rezultatele proiectului

1. Dotare completata cu doua noi utilaje, un Strung CNC si un Centru de prelucrare vertical CNC
2. Cifra de afaceri crestuta cu 20% la doi ani de la finalizarea implementarii proiectului
3. 5 locuri de munca nou create la finalizarea implementarii proiectului

S-a finalizat implementarea proiectului “Cresterea competitivitatii SC TEHNIC CN SRL prin dotarea cu echipamente performante ”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  avand o valoare totală de 1,823,785.89 Lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care : 892,896.70  Lei (suma nerambursabilă alocata) reprezentand finanțare nerambursabilă. Din suma nerambursabila alocata, contributia FEDR alocata a fost de 758,962.20 lei.  Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.    

Societatea prin produsele dezvoltate in urma implementarii proiectului, genereaza o creștere economică contribuind astfel la consolidarea sectorului de prelucrarilor mecanice si industriei constructoare de masini la nivelul regiunii NV creand 5 locuri de muncă în domeniul productiei de piese obtinute prin prelucrari mecanice.

TEHNIC CN

Date de contact beneficiar: Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr.1-3, România, Tel: 0743053154, E-mail:tehniccn@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei