monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE PRESĂ – Semnare contract de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) privind realizarea obiectivului de investiții: ”Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-T

ANUNȚ DE PRESĂ

Data: 22.05.2019

Semnare contract de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) privind realizarea obiectivului de investiții:
”Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr.1721/04.04.2018, Cod SMIS 2014+:116761, pentru proiectul „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”.
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Proiectul are ca obiective specifice :

Restaurarea, conservarea și protejarea durabilă a vestigiilor arheologice ale Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa, municipiul Turda de astăzi, pentru a restitui obiectivul patrimoniului cultural universal.
Valorificarea turistică a Castrului legiunii V Macedonica de la Potaissa pentru impulsionarea dezvoltării locale și creșterea competitivității zonei.
Proiectul „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” are o valoare totală de 21.861.853,51lei, din care:

18.181.133,06 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
2.780.429,98 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
428.005,26 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
472.285,21 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA.
Perioada de implementare a proiectului este de 50 de luni, începând cu data de  04.04.2018 până la 03.06.2022.
În data de 15.05.2019 a fost semnat Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) privind realizarea obiectivului de investiții: „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” cu nr. 10489 între MUNICIPIUL TURDA și ASOCIEREA SC AWE INFRA SRL-SC EURAS SRL-SC ATELIERCETREI SRL-SC ARHSERVICE GUTTMANN & COMP SRL, PRIN LIDER DE ASOCIERE: SC AWE INFRA SRL.
Obiectul contractului îl reprezintă: Servicii de proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului: „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”.
Prețul contractului: 17.523.043,37 lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA de 3.329.378,24 lei, valoare totală fiind de 20.852.421,61 lei.
Durata de execuție a contractului este de 39 luni.
În data de 16.05.2019 a fost emis Ordinul de începere a contractului de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda”.

           Date de contact:

Codruța Bungărdean - coordonator de proiect
Șef Serviciu Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
email: proiecte@primariaturda.ro

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI TURDA
www.primariaturda.ro I proiecte@primariaturda.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei