monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Lansare proiect: „Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Speciale - Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată“

 

Comunicat de presă -


Data: 22.05.2019

Lansare proiect: „Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Speciale - Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată“


 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3732/01.03.2019, Cod SMIS 116164, pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Speciale - Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată“. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirii şcolii prin reabilitarea termică a anvelopei, a instalaţiilor electrice, precum şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei în cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale - Centru de Resurse și Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată.
Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea parametrilor relevanţi privind eficienţa energetică (consumul anual de energie primară atât din surse neregenerabile, cât şi regenerabile, nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră) aferenţi clădirii Şcolii Gimnaziale Speciale - Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată.


Valoarea totală a proiectului este de 16.800.136,01 lei.
Valoarea totală eligibilă este de 15.370.273,06 lei din care:

- 13.064.732,10 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %)
- 1.998.135,50 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %)
- 307.405,46 lei cofinanțare din bugetul Județului Cluj (2 %)


Valoarea totală neeligibilă este de 1.429.862,95 lei și se suportă din bugetul Județului Cluj.

Data începerii proiectului: 01.03.2019
Data finalizării proiectului: 30.09.2021


Date de contact:
ALIN TIȘE
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ
Tel: 0372/640030
E-mail: cjc@cjcluj.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei