monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

LAVIDAN SERV SRL -Anunț finalizare proiect „Dezvoltarea activității prin achiziția de utilaje”

 22 mai 2019

Anunţ finalizare proiect


„Dezvoltarea activităţii prin achiziţia de utilaje.”

 


LAVIDAN SERV SRL, în calitate de beneficiar al contractului de finanţare nr. 2123/17.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, anunţă finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea activitatii prin achizitia de utilaje”, derulat începând cu data de 25.09.2016 în Cluj-Napoca, cod MySMIS 108505.

Proiectul, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de Investitii 2.1.A „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – MICROÎNTREPRINDERI’, a avut o valoare totală de 436.161,12 lei şi o finanţare nerambursabilă de 231.076,40 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 196.414,94 lei.


Obiectivul general proiectului consta în dezvoltarea activităţii companiei prin extinderea şi modernizarea acesteia.

Rezultatele proiectului constau în:


1. Creşterea cifrei de afaceri a societăţii – este considerat unul dintre cele mai importante aspecte, deoarece, realizarea acesteia conduce la creşterea activităţilor, punând în valoare performanţele societăţii şi efectele pozitive asupra creşterii economice a societăţii.

2. Achiziţia de active corporale specifice domeniului de activitate vizat, respectiv a unui buldoexcavator şi a unui stâlp de iluminat cu panou fotovoltaic vor asigura executarea lucrărilor în timpi optimi şi la un nivel calitativ superior; acestea contribuind la dezvoltarea caracterului inovativ al activităţii prin îmbunătăţirea procesului de execuţie şi a lucrărilor executate, având la bază rezultatele unor tehnologii de ultimă generaţie.


3. Crearea unui loc nou de muncă şi menţinerea celor existente, necesare operării utilajelor achiziţionate prin proiect, astfel încât să asigure producţia continuă a activităţii şi cu scopul integrarii persoanelor din categorii defavorizate în câmpul muncii şi a reducerii şomajului în rândul grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii (o persoană).

Impactul investiţiei la nivel local a constat în creşterea nivelului de tehnologizare şi a calității lucrărilor de construcţii realizate, precum şi promovarea spiritului antreprenorial.

 

Date de contact beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca, Str. Codrului nr. 45, judetul Cluj, cod postal 400245, tel. 0748076261, e-mail: adriana.sucuturdean@yahoo.com, persoană de contact: Dan-Augustin Sucuturdean

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei