monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț de finalizare a implementării proiectului ”Inovarea activității societății ABC DATA SRL prin crearea unei platforme de educație online”

 

Comunicat de presă


mai 2019

Anunț de finalizare a implementării proiectului


”Inovarea activității societății ABC DATA SRL prin crearea unei platforme de educație online”

POR 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri


Societatea ABC DATA SRL, beneficiar al contractului de finanțare 976 din 29.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltarea Regională a regiunii Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, anunța finalizarea implementării proiectului cu titlul ”Inovarea activității societății ABC DATA SRL prin crearea unei platforme de educație online”, cod SMIS 104093.

Valoarea totală a proiectului: 764.883,92 lei


Valoarea totală eligibilă: 642.109,60 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 513.687.68 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 436.634,53 lei


Obiectivul general al proiectului: Creșterea competitivității SC MOMAR SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii modern în procesul de oferire a serviciilor noi, prin construcția unei hale ITP și achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice specializate.

Obiectivele specifice:

- Introducerea de servicii noi (ofertarea de servicii bazate pe platforma software accesibilă prin internet, pe direcția educațională) ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul firmei

- Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 noi persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului și realizarea de mpsuri specifice pentru egalitatea de șanse și tratament prin angajarea de cel puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate. Persoana va fi angajată în cadrul departamentului: data entry

- Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.

La finalul implementării proiectului, au fost atinse următoarele rezultate:

- Un serviciu noi și un proes productiv îmbunătățit până la finalizarea implementării proiectului ca urmare a inovării fluxului tehnologic cu ajutorul echipamentelor și soft-urilor moderne achiziționate;

- 5 locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului și asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare al proiectului;

- Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului;

Impactul general al nivelul comunității locale/regionale a proiectului:

Crearea a cel puțin un loc nou de muncă pentru o persoană care va face parte dintr-o categorie considerate defavorizată la nivel national, introducerea de noi servicii, ofertarea de servicii bazate pe platformă software accesibilă prin internet, pe direcția educațională, creșterea numărului de clienți, creșterea cifrei de afaceri, utilizarea unor surse regenerabile de energie, semnarea unui contract pentru colectarea selective a deșeurilor rezultate în urma implementării proiectului, creșterea taxelor și impozitelor plătite către bugetul local, creșterea portofoliului de clienți.

Date de contact beneficiar: Calea Mănăștur, nr. 70, apartament 30, județul Cluj, telefon: 0729308668, email: office@abcdata.ro;

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei