monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunț de începere proiect - “ Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu“ din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj”

Comunicat de presă


Data: 10.05.2019

 

Anunț de începere proiect

Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu“ din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj

 

            Proiectul “ Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic “Victor Ungureanu“ din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj”, cod SMIS 120618, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectivul specific 10.2: Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, implementat de către UAT Municipiul Câmpia Turzii, are o valoare totală de 12.450.395,91 lei, din care 10.531.351,17 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 1.610.677,23 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 247.796,50 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile  60.571,00 lei.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Vest.
Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni, începând cu data de 22.08.2017 până la 30.03.2020, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale prin dotarea instituției de învățământ cu material didactic de specialitate, a creșterii gradului de confort al elevilor prin îmbunătățirea, reabilitarea și modernizarea clădirii .

            Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru asigurarea condițiilor de confort al elevilor, prin reabilitatarea termică a două clădiri;
Eficientizarea generării, livrării și consumului energiei prin introducerea unei surse noi de energie regenerabilă în vederea familiarizării elevilor cu profil electric cu acest tip de tehnologie;
Dotarea instituției de învățământ cu materiale didactice specifice filierei tehnologice și profilelor existente;
Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități;
Scăderea ratei de abandon școlar;
Creșterea numărului de participanți la actul educațional;
Implementare sistem de management integrat al clădirii pentru gestionarea eficientă și centralizată a resurselor clădirii dar și crearea unui model practic de studiu pentru elevii cu profil electronică și automatizări;
Încurajarea activităților sportive și extracuriculare prin modernizarea și dotarea sălii de sport.

Rezultatele așteptate:

- Clădire reabilitată - corp liceu tehnologic;
- Clădire reabilitată - corp Sală Sport;
- Adaptarea ofertei educaționale și pregătirea elevilor la cerințele pieței de muncă;
- Scăderea somajului în rândul tinerilor;
- Creșterea calității actului educațional - corp liceu tehnologic + Sală de sport;
- Adaptarea ofertei educaționale și pregătirea elevilor la cerințele pieței de muncă;
- Scăderea șomajului în rândul tinerilor;
- Creșterea gradului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat la 73%;
- Creșterea numărului de absolvenți care continuă cu studii superioare la 80%;
- Crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități – clădire liceu;
- Scăderea ratei de abandon școlar la 1.5%;
- Creșterea numărul de participanți la procesul de învățare cu min 3,6% de la 723, din care: 304 fete, 419 băieți (persoane cu dizabilități 0, persoane aparținând grupurilor dezavantajate 36) la 750 din care 316 fete, respectiv 434 băieți (persoane cu dizabilități 0, persoane aparținând grupurilor dezavantajate 37) până în anul 2020;
- Adaptarea ofertei educaționale și pregătirea elevilor la cerințele pieței de muncă locale;
- Creșterea calității actului educațional - sală de sport;
- Scăderea ratei de abandon școlar la 1.5%.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.inforegio.ro/ sau facebook.com/inforegio.ro

Câmpia Turzii, Laminoriștilor nr 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001; +40 264 368 002; fax + 40 264 365 467
primaria@campiaturzii.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei