monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț de presă - Anunț finalizare proiect: „Creșterea competitivității SC Mohini SRL”

 

Anunț de presă

Data: 15.04.2019

Anunț finalizare proiect: Creșterea competitivității SC Mohini SRL

Proiectul  “ Cresterea competitivitatii SC Mohini SRL”, cod MySMIS 111853, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  a fost implementat de către SC MOHINI SRL și a avut o valoare totală de 1.323.049,79 lei, din care 887.994,6 lei  reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Vest. Proiectul a fost implementat în perioada 19.07.2018 – 30.04.2019. Obiectivul General al proiectului a fost cresterea competitivitatii S.C. MOHINI S.R.L..

In urma implementarii proiectului au fost achizitionate echipamente pentru desfasurarea activitatilor de fabricare a mobilei - care va determina imbunatatirea veniturilor firmei si cresterea competitivitatii acesteia.

Principalul impact la nivel local/regional il reprezinta crearea unui numare de 5 locuri noi de munca si cresterea nivelului de trai in zona localitatii Cluj Napoca  prin cresterea contributiilor la bugetul local.

SC MOHINI S.R.L.
Date de contact beneficiar:
Municipiul Cluj-Napoca, str. Octavian
Fodor, nr 113, etaj 3, ap. 12, judetul Cluj
Tel: 0742 682 055; email: andreea.ciupe@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei