monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE PRESĂ - Finalizarea proiectului de investiții „EXTINDEREA ACTIVITĂȚII S.C. HOUSE DESIGN S.R.L. prin achiziționarea de utilaje inovative” Cod SMIS 105284

 

 


 

                                                  ANUNȚ DE PRESĂ                           Data: 02.04.2019


Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Programul Operațional Regional 2014 – 2020


Finalizarea  proiectului de investiții

„EXTINDEREA ACTIVITĂȚII S.C. HOUSE DESIGN S.R.L. prin achiziționarea de utilaje inovative”


Cod SMIS 105284

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –


 

       HOUSE DESIGN S.R.L., cu sediul în cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Str. Cojocnei, nr. 2, ap. 49, județul Cluj și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 04.04.2018 contractul de finanțare nr. 1766/04.04.2018, în valoare totală de 1.218.960,76 lei.

       Implementarea proiectului a avut următorul impact: achiziționarea de echipamente performante și inovative, eficiente energetic, dezvoltarea activității de producție, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

       Proiectul, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, a fost implementat în perioada 01.09.2016  – 02.04.2019, în localitatea Municipiul Cluj-Napoca, Str. Spicului, FN, județ Cluj.

        Valoarea totală a proiectului este de 1.218.960,76 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 869.672,21  lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 739.221,38 lei şi Bugetul Național – 130.450,83 lei.

       Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

Date de contact:

S.C. HOUSE DESIGN S.R.L.

POP CĂTĂLIN-MIHAI

Manager General

Municipiul Cluj Napoca, Str. Gladiolelor, nr. 1, județul Cluj

Tel. 0741137121, e-mail: housedesign25@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României