monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Dotarea Vilei Siago”

Comunicat de presă

29.03.2019

Finalizarea proiectului “Dotarea Vilei Siago”

                S.C. SEVILLE S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 33, județul Cluj, anunță finalizarea proiectului “Dotarea Vilei Siago“ având cod SMIS 102935, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1449/15.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. Proiectul s-a implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijliocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

                Valoarea totală a proiectului este de 1.192.984,20 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 801.619,16 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este în valoare de 681.376,29 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este în valoare de 120.242,87 lei.

                Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea unei activitati noi in cadrul firmei SEVILLE SRL in domeniul serviciilor de cazare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Modernizarea  bazei tehnico-materiale de care dispune Vila Siago, prin achizitia de dotari si echipamente specifice activitatii turistice,  vizand  atat spatiile de cazare dar si zonele comune.

2. Dezvoltarea echipei de angajati prin cresterea numarului mediu de angajati cu 5 persoane pana  cel tarziu la sfârsitul anului

fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului.

3. Obtinerea si mentinerea unui grad ridicat de ocupare (70%) al Vilei Siago din Cluj-Napoca, intr-un interval de 4 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

Rezultatele proiectului  constau  în achiziționarea a 118 echipamente si alte dotari  pentru modernizarea celor 15 camere si a spatiilor cu functiuni complementare serviciilor de cazare (bucatarie,  spalatorie,  receptie), precum  si crearea a 5 locuri noi de munca, din care  unul  pentru persoane din categoriile defavorizate .

Impactul investiției la nivel local și regional urmare a  implementarii activităților proiectului este acela de creare de 5 noi locuri de muncă, inclusiv  pentru  categorii defavorizate și creșterea calității serviciilor prestate.

SIAGO

Adresa: Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 33, jud. Cluj

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei