monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Dezvoltarea capacității de producție a Brizard România SRL prin achiziția de echipamente performante”

Comunicat de presă

Data: 29.03.219

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea capacității de producție a Brizard România SRL prin achiziția de echipamente performante”

 

Societatea Brizard Romania SRL, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Vrancea, nr. 24, județul Cluj, a derulat în perioada 19.03.2018 – 31.03.2019 proiectul intitulat „Dezvoltarea capacității de producție a Brizard Romania SRL prin achiziția de echipamente performante” având codul SMIS 112276, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, valoarea totală a proiectului fiind de 6,399,014.23 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3,326,731.24 lei, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului: Prin proiectul „Dezvoltarea capacității de producție a Brizard România SRL prin achiziția de echipamente performante” se dorește îmbunătățirea competitivității economice a societății prin dezvoltare tehnologică avansată care să asigure creșterea productivității muncii și consolidarea poziției pe piață prin valorificarea experienței dobândite până acum.

Rezultatele proiectului: Rezultatele obținute prin implementarea proiectului sunt reprezentate de dotările performante achiziționate, societatea reușind să beneficieze astfel de o linie tehnologică completă, care va asigura creșterea capacității de producție. Proiectul a avut în vedere și un software (Software producție CAD/CAM), care contribuie la îmbunătățirea calității de proiectare, îmbunătățirea comunicării prin documentare și pentru a crea o bază de date pentru producție

Impactul investiției: Investiția are un impact semnificativ la nivelul localității și al regiunii prin creșterea calității serviciilor oferite, reducerea costurilor de producție, datorită tehnologiei avansate obținute din cadrul proiectului, reducerea timpului de lucru rezultând timpi de execuție reduși și crearea de locuri de muncă. Proiectul a inclus și măsuri de asigurare a egalității de șanse și de tratament prin angajarea unei persoane dintr-o categorie defavorizată.

Programul: Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Valoarea totală a proiectului: 6,399,014.23 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3,326,731.24 lei.

Loc de implementare: municipiul Cluj-Napoca, str. Vrancea, nr. 24, județul Cluj

Date contact beneficiar: dl. Marc Honoriu - Alexandru, e-mail: alexmarc@brizard-industries.com, tel.: 0744558979.

BRIZARD
ROMANIA

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei