monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă- Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității firmei SC EUROLT SRL prin dezvoltarea bazei tehnologice”

Data: 28.03.2019

                                                      Comunicat de presă                                                     

Finalizarea proiectului

„Cresterea competitivitatii firmei SC EUROLT SRL prin dezvoltarea bazei tehnologice”

 


                S.C. EUROLT S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 80, ap. 2, județul Cluj, anunță finalizarea proiectului “Cresterea competitivitatii firmei SC EUROLT SRL prin dezvoltarea bazei tehnologice“ având cod SMIS 104376 cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1061/06.02.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. Proiectul s-a implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijliocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

                Valoarea totală a proiectului este de 412.487,26 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 310.029,82 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este în valoare de 263.525,35 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este în valoare de 46.504,47 lei.

                Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii firmei SC EUROLT SRL prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor sale, atat sub aspect calitativ cat si cantitativ, in vederea consolidarii pozitiei sale pe piata si diversificarii activitatii de baza.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

1. Achizitia de 11 echipamente,  7 programe de desenare si raportare, precum si achizitia de mobilier pentru amenajarea birourilor  societatii

2. Cresterea numarului mediu de angajati cu 5 persoane pana la sfârsitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat

implementarea proiectului

Rezultatele proiectului  constau în achiziționarea de echipamente moderne si programe de desenare, raportare , prelucrare,  si mobilier pentru amenajarea biroului, precum si crearea a 5 locuri noi de munca, dintre care 2 pentru persoane din categoriile defavorizate.

Impactul investiției la nivel local și regional urmare a  implementarii activităților proiectului este unul social prin crearea de 5 noi locuri de muncă, inclusiv pentru  categorii defavorizate dar si unul economic prin creșterea competitivitatii firmei, a capacitatii sale de a face fata concurentei atat la nivel national cat si european.

 

EUROLT SRL

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu, nr. 80, ap 2, jud. Cluj

Emil-Daniel TĂPĂSTĂU – Administrator

Tel. 0722.281.043/ E-mail: emil.tapastau@eurolt.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei