monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității firmei SC Unik Photo SRL prin dezvoltarea de noi activități”

 


 

Comunicat de presă

                                                                                                    Data: 28.03.2019

Finalizarea proiectului

„Creșterea competitivității firmei SC Unik Photo SRL prin dezvoltarea de noi activități”

 

                S.C. UNIK PHOTO S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Piata 1 Mai, nr. 4-5, județul Cluj, anunță finalizarea proiectului “ Cresterea competitivitatii firmei SC Unik Photo SRL prin dezvoltarea de noi activitati “ având cod SMIS 112628 cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2457/25.02.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. Proiectul s-a implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijliocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

                Valoarea totală a proiectului este de 799.004,16 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 639.203,28 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este în valoare de 543.322,79 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este în valoare de 95.880,49 lei.

                Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii firmei UNIK PHOTO SRL prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor sale, atat sub aspect calitativ cat si cantitativ, in vederea consolidarii sale pe piata si diversificarii activitatii de baza.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

1. Achizitia de  echipamente  si software pentru dezvoltarea activitatii societatii
2. Cresterea numarului mediu de angajati cu 5 persoane pana la sfârsitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului

Impactul investiției la nivel local și regional prin implementarea activităților proiectului este unul social prin crearea de 5 noi locuri de muncă, inclusiv  pentru categorii defavorizate dar si unul economic prin creșterea competitivitatii firmei, a capacitatii sale de a face fata concurentei atat la nivel national cat si european.

UNIK PHOTO SRL
Adresa: Cluj-Napoca, Str. Piața 1 Mai, nr 4-5, jud. Cluj

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei