monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - ,,Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca“, COD SMIS 117731

Comunicat de presă


Data: 25.03.2019

 

,,Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca“, COD SMIS 117731

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Cluj-Napoca în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3331/02.11.2018, Cod SMIS 117731, pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca“.

Obiectivul general al investiției este creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în scopul reducerii consumului energetic, inclusiv, prin utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 24.382.891,34 lei.
Valoarea totală eligibilă  este de 24.382.891,34 lei  din care:

- 20.725.457,64 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %)
- 3.169.775,87 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %)
- 487.657,83 lei cofinanțare din bugetul Municipiului Cluj-Napoca (2 %)

       Beneficiari direcţi: Populația municipiului Cluj-Napoca în număr de aprox. 458.368 persoane (recensământ 2011, INSSE) și a celorlalte localități din județ în număr de aprox. 232.738 persoane (recensământ 2011, INSSE), principalii beneficiari ai serviciilor medicale furnizate în cadrul clădirii reabilitate, dar și populația județelor învecinate care apelează tot mai des la serviciile spitalului. Angajații Spitalului Municipal Cluj-Napoca care vor beneficia de spații de lucru reabilitate, condiții de exploatare și utilizare mai sigure și mai plăcute. UAT Municipiul Cluj-Napoca – solicitant al finanţării nerambursabile şi proprietar al clădirii publice; Prin realizarea proiectului, municipiul va eficientiza o clădire publică cu o suprafață construită desfășurată de peste 10.000 mp și va reduce cheltuielile cu energia consumată; de asemenea, îi va asigura instituției subordonate Spitalului municipal spațiile corespunzătoare desfășurării activității și furnizării de servicii medicale. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca – ocupantul clădirii, care furnizează în cadrul acestora servicii medicale și asistența medicală de specialitate și care va beneficia de spațiile necesare conform cerințelor de performanță enegetică în vigoare și de reducerea cheltuielilor cu energia.

Beneficiari indirecţi: Locuitorii Municipiului Cluj-Napoca – vor beneficia de clădirea modernizată, cu aspect mai plăcut, consumuri mai mici de energie și emisii reduse de gaze cu efect de seră în mediul în care locuiesc. Furnizorii de produse și servicii ai spitalului – în colaborarea cu spitalul municipal vor utiliza infrastructura reabilitată și își vor oferi produsele/serviciile la un nivel de calitate mai ridicat. Furnizorii de produse/lucrări/servicii din cadrul proiectului care vor avea de câștigat profituri din activitățile realizate pe 17 parcursul implementării proiectului.

Perioada de implementare a proiectului: 02.11.2018-31.10.2020.

Date de contact: Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001
Tel. 0264-596030; e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL 
CLUJ-NAPOCA

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei